Pretovarne stanice

20. veljače 2018.

Pretovarna stanica Split

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Split (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Split na k.č. 83-2 K.O. Kamen (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Karepovac, Grad Split za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Sporazum o ustupanju izgradnje pretovarne stanice Split (2016.)
Posebni uvjeti za PS Split
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Split
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Split od 17.01.2020
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Grada Splita za izgradnju PS Split (2018.)
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu katastarske općine Kamen (2018.)
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu katastarske općine Kamen (2020.)
Lokacijska dozvola za pristupni put Put Kamena do PS Split (2017.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Split (2016.)
Rješenje o produženju roka važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti PS Split

Pretovarna stanica Sinj

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Sinj (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Sinj na k.č. 1718-6 K.O. Brnaze (2015.)
Posebni uvjeti PS Sinj
Lokacijska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom PS Sinj (2016.)
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Sinj
Rješenje o promjeni podataka u kat.operatu K.O. Brnaze (2016.)
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Grada Sinja za izgradnju PS (2016.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Sinj (2015.)
Rješenje o produženju roka važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti PS Sinj
Rješenje o upisu prava građenja PS Sinj, Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju (2016.)
Građevinska dozvola PS Sinj
Glavni projekt PS Sinj, listopad 2021. (Geoprojekt d.d.)

Pretovarna stanica Zagvozd

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Zagvozd (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Zagvozd na k.č. 9274-113 K.O. Zagvozd (2016.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Zagvozd, Općina Zagvozd za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Posebni uvjeti za PS Zagvozd
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Zagvozd (2016.)
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Zagvozd
Rješenje o upisu promjene podataka u kat.operatu K.O. Zagvozd (2016.)
Ugovor o osnivanju prava građenja PS Zagvozd (2016.)
Rješenje o upisu prava građenja PS Zagvozd (2016.)
Lokacijska dozvola za Priključak do PS Zagvozd
Građevinska dozvola za Priključak do PS Zagvozd
Privremena uporabna dozvola za priključak do PS Zagvozd
Građevinska dozvola PS Zagvozd
Glavni projekt PS Zagvozd, lipanj 2020. (Geoprojekt d.d.)

Pretovarna stanica Vis

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Vis (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Vis, Grad Vis za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Sporazum o ustupanju izgradnje FAZE V. Sanacije odlagališta Wellington-PS VIS
Posebni uvjeti za PS Vis
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju PS Vis (2016.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Vis (2016.)
Rješenje o produženju roka važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti PS Vis

Pretovarna stanica Brač – Općina Pučišća

NaslovPreuzmi/Link
Geodetski projekt Pretovarne stanice Brač na k.č. 4347-2 K.O. Gornji Humac (2015.)
Idejni projekt Pretovarne stanice Brač (2015.)
Posebni uvjeti PS Brač
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Brač (2016.)
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Brač
Rješenje o promjeni podataka u katastraskom operatu K.O. Gornji Humac (2018.)
Ugovor o osnivanju prava građenja Općina Pučišća-RCCO od 19.01.2018.g
Građevinska dozvola za pristupnu cestu do PS Brač od državne prometnice (2016.)
Građevinska dozvola za priključak na državnu prometnicu od PS Brač (2016.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Brač, Općina Pučišća za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2020.)
Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2020.)
Građevinska dozvola PS Brač
Glavni projekt PS Brač, siječanj 2022. (Geoprojekt d.d.)

Pretovarna stanica Hvar – Stari Grad

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru (2018.)
Idejni projekt Prometnog priključka PS Stari Grad na Hvaru (2018.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Hvar na k.č. 2621-4 K.O. Stari Grad (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Stari Grad na Hvaru za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)