Pretovarne stanice

20. veljače 2018.

Pretovarna stanica Split

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Split (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Split na k.č. 83-2 K.O. Kamen (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Karepovac, Grad Split za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Sporazum o ustupanju izgradnje pretovarne stanice Split (2016.)
Posebni uvjeti za PS Split
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Split
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Split od 17.01.2020
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Grada Splita za izgradnju PS Split (2018.)
Rješenje o promjeni podataka u katastarskom operatu katastarske općine Kamen (2018.)
Lokacijska dozvola za pristupni put Put Kamena do PS Split (2017.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Split (2016.)
Rješenje o produženju roka važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti PS Split

Pretovarna stanica Sinj

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Sinj (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Sinj na k.č. 1718-6 K.O. Brnaze (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Kukuzovac, Grad Sinj za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Posebni uvjeti PS Sinj
Lokacijska dozvola za građenje građevine gospodarske namjene, pretežito djelatnost gospodarenja otpadom PS Sinj (2016.)
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Sinj
Rješenje o promjeni podataka u kat.operatu K.O. Brnaze (2016.)
Ugovor o osnivanju prava građenja između Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. i Grada Sinja za izgradnju PS (2016.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Sinj (2015.)
Rješenje o produženju roka važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti PS Sinj
Rješenje o upisu prava građenja PS Sinj, Općinski sud u Splitu, Stalna služba u Sinju (2016.)
Rješenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2020.)

Pretovarna stanica Zagvozd

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Zagvozd (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Zagvozd na k.č. 9274-113 K.O. Zagvozd (2016.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Zagvozd, Općina Zagvozd za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Posebni uvjeti za PS Zagvozd
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Zagvozd (2016.)
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Zagvozd
Rješenje o upisu promjene podataka u kat.operatu K.O. Zagvozd (2016.)
Ugovor o osnivanju prava građenja PS Zagvozd (2016.)
Rješenje o upisu prava građenja PS Zagvozd (2016.)
Lokacijska dozvola prometnog priključka na državnu cestu od PS Zagvozd (2015.)

Pretovarna stanica Vis

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Vis (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Vis, Grad Vis za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Sporazum o ustupanju izgradnje FAZE V. Sanacije odlagališta Wellington-PS VIS
Posebni uvjeti za PS Vis
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za izgradnju PS Vis (2016.)
Prethodna elektroenergetska suglasnost za priključak kupca s vlastitom elektranom PS Vis (2016.)
Rješenje o produženju roka važenja Prethodne elektroenergetske suglasnosti PS Vis

Pretovarna stanica Brač – Općina Pučišća

NaslovPreuzmi/Link
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Brač, Općina Pučišća za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Brač na k.č. 4347-2 K.O. Gornji Humac (2015.)
Idejni projekt Pretovarne stanice Brač (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Posebni uvjeti PS Brač
Lokacijska dozvola za izgradnju PS Brač (2016.)
Rješenje o produženju važenja lokacijske dozvole PS Brač
Ugovor o osnivanju prava građenja Općina Pučišća-RCCO od 19.01.2018.g
Građevinska dozvola za pristupnu cestu do PS Brač od državne prometnice (2016.)
Građevinska dozvola za priključak na državnu prometnicu od PS Brač (2016.)

Pretovarna stanica Hvar – Stari Grad

NaslovPreuzmi/Link
Idejni projekt Pretovarne stanice Stari Grad na Hvaru (2018.)
Idejni projekt Prometnog priključka PS Stari Grad na Hvaru (2018.)
Geodetski projekt Pretovarne stanice Hvar na k.č. 2621-4 K.O. Stari Grad (2015.)
Elaborat zaštite okoliša na zahvat - Pretovarna stanica Stari Grad na Hvaru za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)
Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike o ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš (2015.)