Pretovarne stanice

17. siječnja 2017.

UVOD

Pretovarna stanica (transfer stanica) je građevina za skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13) . Otpad se u PS dovozi relativno malim vozilima kojima se obavlja i sakupljanje otpada, a onda pretovaruje u veće kontejnere ili na veća vozila i vozi se u CGO. Smisao pretovara je ostvarenje ušteda u troškovima prijevoza otpada i radnog vremena lokalnih sakupljača otpada.

TEHNOLOGIJA RADA

Pretovar komunalnog otpada vrši se u pretovarnu jamu odakle se trakastim transporterom pretovaruje u poluprikolicu. U poluprikolici s potisnom pločom otpad se zbija. Prijevoz poluprikolice obavlja tegljač. Poluprikolica se pod pretovarni lijevak dovozi tegljačem i istim odvozi iz PS u ŽCGO-a te vraća u PS. Ukupna manipulativna površina poluprikolice su njezine dvije dužine i širina, a pripremne i završne aktivnosti traju prosječno 15 min. Ukupno vrijeme potrebno za prihvat i pretovar 20 t otpada tako iznosi ukupno oko 60 minuta, pri čemu sam pretovar zauzima 50 min, a odvija se na površini od oko 150 m².

POSTUPAK PRETOVARA OTPADA

Poluprikolica s potisnom pločom smješta se prije početka pretovara ispod utovarne rampe. Nakon vaganja, komunalna vozila za sakupljanje otpada prilaze pretovarnoj rampi vožnjom unatrag, gdje otvaraju svoja stražnja vrata i istovaruju komunalni otpad na ravni dio trakastog transportera. Trakasti transporter istovareni otpad prenosi sve do utovarne rampe – pretovarnog lijevka, koja otpad usmjerava u gornji otvor poluprikolice. S vremena na vrijeme trakasti se transporter zaustavlja, a potisna ploča kontinuirano vrši sabijanje otpada duž cijele dužine poluprikolice, sve dok ne dođe u kontakt s prethodno zbijenim komunalnim otpadom. Kada se poluprikolica potpuno napuni, trakasti transporter se zaustavlja. Iscijeđena onečišćena voda iz otpada sakuplja se u posebnom spremniku (koji je sastavni dio trakastog transportera). Iz navedenog spremnika iscjedak se pomoću hidrauličke pumpe prenosi u poluprikolicu (vozilo za prijevoz otpada) preko tlačne cijevi i tako vraća u otpad iz kojega je potekla (važno zbog obračuna količine). Tegljač se spoji (prikopča) na poluprikolicu u cilju daljnjeg transporta otpada na odlagalište, a pod utovarnu rampu se postavlja druga prazna poluprikolica. Sve navedene radnje može izvršavati jedan operater uz korištenje daljinskih komandi i upravljačke ploče smještene na inspekcijskim stepenicama bočno uz trakasti transporter, odakle se može nadzirati utovarna rampa poluprikolice.