Antikorupcijski plan

30. travnja 2021.

Vlada Republike Hrvatske je na 33. sjednici održanoj 30. prosinca 2020. godine donijela Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2021. do 2022. godine, link na isti u nastavku:

Antikorupcijski program za trgovačka društva

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je 31. ožujka 2021. godine usvojio Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje od 2021. do 2022. godine.

Akcijski Plan Društva za provedbu Antikorupcijskog programa 2021.-2022

Izvješće o provedbi Akcijskog plana Društva Antikorupcijskog programa 2021.-2022.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana RCČO d.o.o. Antikorupcijskog programa 2021.-2022., stanje na dan 31.12.2022.