Javna nabava

14. prosinca 2016.

NaslovPreuzmi/Link
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Popis gospodarskih subjekata s kojima je REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. u sukobu interesa
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja
Registar ugovora
Registar ugovora 2018. -
Registar ugovora 2024.
RADOVI NA PREUREĐENJU INTERIJERA POSLOVNOG PROSTORA REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA D.O.O. NA ADRESI VUKOVARSKA 148 C U SPLITU
JN-04/22 USLUGA IZRADE IZMJENE I DOPUNE IDEJNOG PROJEKTA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA PROVEDBU 1. FAZE REALIZACIJE CGO U SDŽ
PONIŠTENJE POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE EV. BR.: JN -04/22 USLUGA IZRADE IZMJENE I DOPUNE IDEJNOG PROJEKTA CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI ZA PROVEDBU 1. FAZE REALIZACIJE CGO U SDŽ