Plan nabave

2. srpnja 2021.

2024. godina  
Plan nabave za 2024. godinu

 

2023. godina  
VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2023. godinu
Plan nabave za 2023. godinu

 

2022. godina  
IX. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
VIII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
VII. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
Plan nabave za 2022. godinu

 

2021. godina Preuzmi/Link
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2021. godinu
Plan nabave za 2021. godinu

 

2020. godina  
VI. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
V. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2020. godinu

 

2019. godina  
IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
II. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
I. izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2019. godinu

 

2018. godina  
VIII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
VII. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
V. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
III. izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2018. godinu

 

2017. godina  
IV. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2017. godinu
Plan nabave za 2017. godinu

 

2016. godina  
I. Izmjena plana nabave za 2016. godinu
II. Izmjene Plana nabave za 2016. godinu
Plan nabave za 2016. godinu

 

2015. godina  
Plan nabave za 2015. godinu