Skip to main content

O sustavu

Hijerarhija gospodarenja otpadom

O projektu

Osnovni podaci o projektu

Edukacija

Kako postupati s otpadom

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom

Republika Hrvatska dužna je uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom. To uključuje razvrstavanje i odvojeno prikupljanje otpada, sanaciju postojećih odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u Hrvatskoj.

Sadašnje stanje

Pretovarna stanica

Prijevoz otpada

Obrada otpada

Centar za gospodarenje otpadom

Najpoželjnije
Najmanje poželjno

Vizija Odgovorno upravljanje izgrađenom strukturom za gospodarenje otpadom zasnovanom na najvišim standardima zaštite okoliša i ljudskog zdravlja i osiguranje održivosti uspostavljenog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Misija Izgraditi infrastrukturu za gospodarenje otpadom na županijskoj razini, centar za gospodarenje otpadom i pretovarne stanice. Osigurati da se gospodarenje otpadom primjenom najsuvremenijih tehnologija obrade otpada odvija uz maksimalnu zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja. Osigurati pretpostavke da uspostavljeni sustav odgovara dugoročnim potrebama i mogućnostima stanovništva Splitsko-dalmatinske županije te da jamči njegovu održivost. Edukacijom dionika omogućiti postizanje ciljeva projekta. Upravljati uspostavljenim sustavom na dobrobit današnjih i budućih generacija.

Osnivač Splitsko-dalmatinska županija


Projekt: CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Korisnik: REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.
Projekt sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda - OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
www.strukturnifondovi.hr
http://europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija