Odluke Nadzornog odbora

30. ožujka 2017.

2023Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-13-2023
Odluka broj: NO-14-2023
Odluka broj: NO-15-2023
Odluka broj: NO-16-2023
Odluka broj: NO-17-2023
Odluka broj: NO-18-2023
Odluka broj: NO-19-2023
Odluka broj: NO-20-2023
Odluka broj: NO-21-2023
Odluka broj: NO-22-2023
Odluka broj: NO-23-2023
2022Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-01-2022
Odluka broj: NO-02-2022
Odluka broj: NO-03-2022
Odluka broj: NO-04-2022
Odluka broj: NO-05-2022
Odluka broj: NO-06-2022
Odluka broj: NO-07-2022
Odluka broj: NO-08-2022
Odluka broj: NO-09-2022
Odluka broj: NO-10-2022
Odluka broj: NO-11-2022
Odluka broj: NO-12-2022
2021Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-01-2021
Odluka broj: NO-02-2021
Odluka broj: NO-03-2021
Odluka broj: NO-04-2021
Odluka broj: NO-05-2021
Odluka broj: NO-06-2021
Odluka broj: NO-07-2021
Odluka broj: NO-08-2021
Odluka broj: NO-09-2021
Odluka broj: NO-10-2021
2020Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-01-2020
Odluka broj: NO-02-2020
Odluka broj: NO-03-2020
Odluka broj: NO-04-2020
Odluka broj: NO-05-2020
Odluka broj: NO-06-2020
Odluka broj: NO-07-2020
Odluka broj: NO-08-2020
Odluka broj: NO-09-2020
Odluka broj: NO-10-2020
2019Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-01-2019
Odluka broj: NO-02-2019
Odluka broj: NO-03-2019
Odluka broj: NO-04-2019
Odluka broj: NO-05-2019
Odluka broj: NO-06-2019
Odluka broj: NO-07-2019
Odluka broj: NO-08-2019
Odluka broj: NO-09-2019
Odluka broj: NO-10-2019
Odluka broj: NO-11-2019
Odluka broj: NO-12-2019
Odluka broj: NO-13-2019

 

2018Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-07-2018
Odluka broj: NO-06-2018
Odluka broj: NO-05-2018
Odluka broj: NO-04-2018
Odluka broj: NO-03-2018
Odluka broj: NO-02-2018
Odluka broj: NO-01-2018

 

2017Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-07-2017
Odluka broj: NO-06-2017
Odluka broj: NO-05-2017
Odluka broj: NO-04-2017
Odluka broj: NO-03-2017
Odluka broj: NO-02-2017
Odluka broj: NO-01-1-2017
Odluka broj: NO-01-2017

 

2016Preuzmi/Link
Odluka broj: NO-07 /20L
Odluka broj: NO-06 l20LG