Rješenja Državne komisije za javnu nabavu

31. svibnja 2021.

NaslovPreuzmi/Link
Rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave od 16. ožujka 2020. godine
Rješenje Državne komisije na žalbu Izvođač-Niskogradnja -Projektiranje i građenje CGO
Rješenje Državne komisije na žalbu Inovateh d.o.o.
Odluka o poništenju postupka javne nabave