O nama

30. ožujka 2017.

Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.

za gospodarenje otpadom je županijska komunalna tvrtka sa sjedištem u Splitu, osnovana 29.04.2005.g. te je Splitsko – dalmatinska Županija (SDŽ) jedini član (osnivač) društva. Društvom od 14.travnja 2022. g. upravlja direktor Ivan Vukorepa.

ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

NADZORNI ODBOR

  • Ivica Budimir, predsjednik
  • Mislav Aračić, zamjenik
  • Ivona Barbarić Dragičević, član
  • Ivan Baran, član
  • Vedrana Šarić, član, predstavnik radnika