Ishođena građevinska dozvola za pretovarnu stanicu Zagvozd

3. kolovoza 2021.

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Ispostava Imotski, izdao je građevinsku dozvolu za građenje infrastrukture namjene za gospodarenje otpadom – pretovarne stanice Zagvozd.

Slika 1.: Lokacija buduće PS Zagvozd

Pretovarna stanica Zagvozd jedna je od šest pretovarnih stanica koje će se izgraditi u sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Riječ je o građevinama za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, odnosno u Centar za gospodarenje otpadom.

Otpad će se u PS Zagvozd dovoziti vozilima kojima se obavlja i sakupljanje otpada te će se u PS pretovarivati u veće spremnike ili vozila kojima će se odvoziti u CGO. Svrha pretovara je ostvarenje ušteda u troškovima prijevoza otpada te radnog vremena lokalnih sakupljača otpada.

Više informacija o ulozi pretovarnih stanica u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji dostupno je na poveznici.

Objavljeno: 3. kolovoza 2021.