Održana 20. (tematska) sjednica Županijske skupštine

20. srpnja 2023.

Na 20. tematskoj sjednici Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije koja je održana 10. srpnja 2023., prihvaćeno je Izvješće o radu Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. za 2021. i 2022. godinu te Izvješće o tekućim fazama izgradnje Centra za gospodarenje otpadom.

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije te izlaganja predstavnika Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, niz aktera i stručnjaka iz sfere zbrinjavanja otpada iznijeli su izvještaje kao i primjere dobre prakse, a izvješća o Regionalnom centru čistog okoliša d.o.o. predstavio je direktor Ivan Vukorepa.

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je da je projekt RCČO-a postao realnost i da se njegov završetak očekuje u zadanim rokovima.

Direktor Ivan Vukorepa istaknuo je da je izgradnja CGO-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji strateški nacionalni i županijski projekt kojem nema alternative te da će se njegovom izgradnjom stvoriti preduvjeti za sanaciju „divljih“ odlagališta.

Vukorepa je govorio o aktualnom stanju i pripremama za drugu fazu realizacije projekta, te o nužnosti sveukupnog osvješćivanja građana o zbrinjavanju i razvrstavanju otpada na kućnom pragu, zbog čega je REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. već održao edukativne radionice po školama i vrtićima diljem Splitsko-dalmatinske županije te će kroz osmišljeni program edukativno-informativnih aktivnosti, a u suradnji s ostalim lokalnim akterima sektora gospodarenja otpadom, i dalje educirati lokalno stanovništvo o odgovornom postupanju s otpadom.

Objavljeno: 20. srpnja 2023.