Nadzor i izvođači uvedeni u posao izgradnje pretovarnih stanica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

31. svibnja 2023.

Početkom ovog mjeseca, odnosno 10. svibnja 2023. izvođač radova za građenje tri pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, tvrtka TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova, uvedena je u posao. Potpisivanjem ugovora s izvođačem TEHNO-ELEKTRO d.o.o. na što nije bilo nijedne žalbe, dovršeni su svi postupci javne nabave u 1. fazi realizacije Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Također je 3. travnja 2023. u posao uvedena i tvrtka INSTITUT IGH d.d. koja će obavljati usluge nadzora građenja tri pretovarne stanice čime je trenutno aktivirano šest različitih ugovora.

Tvrtka INSTITUT IGH d.d. odabrana je kao pružatelj usluge stručnog nadzora (građevinski, strojarski, elektrotehnički, geodetski) u smislu Zakona o gradnji te Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i Uvjeta Ugovora o građenju za građevinske i inženjerske radova po projektima Naručitelja, prvo izdanje 1999. (tzv. FIDIC Crvena knjiga). Usluge, također, obuhvaćaju i pružanje usluga koordinatora zaštite na radu prema Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima (NN 048/18), a sve prema Projektnom zadatku iz postupka javne nabave.

Pretovarne stanice izgrađene kao dio infrastrukture centra za gospodarenje otpadom služit će za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza u Centar, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi otpad će se strojno usitnjavati, te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje. Izgradnjom pretovarnih stanica stvorit će se preduvjeti za saniranje i zatvaranje odlagališta otpada diljem županije, što će uvelike pridonijeti uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna/81.149.338,38 eura dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna/60.279.303,87 eura. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna/42.802.857,64 eura. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna/11.443.115,84 eura (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna/6.027.330,39 eura (10%) te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna/1.327.228,08 eura.

Objavljeno: 31. svibnja 2023.