Potpisani ugovori za izgradnju tri pretovarne stanice Sinj, Brač i Zagvozd – važan korak u 1. fazi realizacije Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

13. travnja 2023.

U prostorijama Splitsko-dalmatinske županije potpisana su tri ugovora za izgradnju pretovarnih stanica u Sinju, Braču i Zagvozdu, čime su dovršeni svi postupci javne nabave u 1. fazi realizacije Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ugovor vrijedan 8.069.102,89 eura bez PDV-a potpisali su danas direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. Ivan Vukorepa te direktor Ivica Prodanović, ispred gospodarskog subjekta TEHNO-ELEKTRO d.o.o. iz Đakova kao odabranog izvođača.

Potpisivanju su prisustvovali državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat,  župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, zamjenik župana Ante Šošić, te predstavnik Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Krešimir Grabar, voditelj projekta.

Predmet nabave bio je podijeljen u tri grupe (Grupa 1 – PS Sinj, Grupa 2 – PS Brač, Grupa 3 – PS Zagvozd), a valjane ponude za sve tri grupe dostavio je gospodarski subjekt TEHNO-ELEKTRO d.o.o. s kojim je, obzirom da nije bilo uloženih žalbi na odluku o odabiru izvođača, ugovor potpisan.

Direktor Ivan Vukorepa zahvalio je svima na iznimnom trudu te projektnom timu na stručnosti i naglasio da potpisivanjem ovih ugovora realiziraju i posljednje preduvjete za izgradnju u ovoj 1. fazi realizacije.

„Današnjim potpisivanjem ugovora o izgradnji tri pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, ispunili smo cilj na kojem mjesecima predano radimo, a to je otvaranje sveukupno četiri nova gradilišta u 2023.godini! Nakon temeljitog pregleda i ocjene ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave radova velike vrijednosti, odabran je izvođač s kojim ćemo zajednički stvoriti preduvjete za saniranje i zatvaranje odlagališta otpada diljem županije i uvelike pridonijeti uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom. Svrha pretovara u pretovarnim stanicama je smanjivanje troškova prijevoza otpada i radnog vremena lokalnih sakupljača otpada, a osim što je ovo značajan korak kojim smo bliže realizaciji Centra, ujedno je i snažan iskorak prema uspostavi kvalitetnog, sistematičnog i cjelovitog sustava gospodarenja otpadom. Sav sakupljeni otpad u pretovarnim stanicama ubuduće će se odvoziti u Centar za gospodarenje otpadom u kojem će se obraditi na način da postane neutralan za okoliš“, poručio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Župan Blaženko Boban ovom je prilikom istaknuo: „Veseli me što su danas u prostorima Županije potpisana ova tri ugovora ključna za dovršetak 1. faze realizacije Regionalnog centra čistog okoliša. Ispred nas je sada realizacija 2. faze i izgradnja Centra koji će pridonijeti uspostavi kvalitetnijeg sustava gospodarenja otpadom u cijeloj Hrvatskoj“.

Pretovarne stanice, izgrađene kao dio infrastrukture centra za gospodarenje otpadom, služit će za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza u Centar, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi otpad će se strojno usitnjavati, te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna/81.149.338,38 eura dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna/60.279.303,87 eura. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna/42.802.857,64 eura. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna/11.443.115,84 eura (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna/6.027.330,39 eura (10%) te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna/1.327.228,08 eura.

Objavljeno: 13. travnja 2023.