Kreće građenje tri pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd

22. ožujka 2023.

Nakon pregleda i ocjene ponuda pristiglih u otvorenom postupku javne nabave radova velike vrijednosti, odabran je izvođač radova za građenje tri pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd. Predmet nabave je bio podijeljen u tri grupe, a valjane ponude za sve tri grupe dostavio je gospodarski subjekt TEHNO-ELEKTRO d.o.o. s kojim će se, obzirom da nije bilo žalbi na odluku o odabiru, potpisati ugovor.

„Nakon što smo u siječnju potpisali ugovore s INSTITUTOM IGH, d.d. za pružanje usluga stručnog nadzora građenja tri pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji, odabirom izvođača radova za građenje istih i skorašnjim potpisivanjem ugovora s TEHNO-ELEKTRO d.o.o. ostvareni su svi preduvjeti za početak građenja pretovarnih stanica: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd, za koje smo još ranije ishodili građevinske dozvole. Izgradnjom pretovarnih stanica stvorit će se preduvjeti za saniranje i zatvaranje odlagališta otpada diljem županije, što će uvelike pridonijeti uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom. Sav sakupljeni otpad u pretovarnim stanicama ubuduće će se odvoziti u Centar za gospodarenje otpadom u kojem će se obraditi na način da postane neutralan za okoliš“, poručio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te dodao kako su izvršenjem odluke o odabiru u ovom postupku, dovršeni svi postupci javne nabave u 1. fazi realizacije Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Izniman trud i stručnost našeg tima u ovoj 1. fazi realizacije rezultirat će otvaranjem četiri nova gradilišta.

Procijenjena vrijednost Grupe 1 – građenje Pretovarne stanice Sinj iznosila je 1.725.396,51 eura bez PDV-a, a odabrana je ponuda gospodarskog subjekta TEHNO-ELEKTRO d.o.o. u iznosu od 2.742.044,26 eura bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost Grupe 2 – građenje Pretovarne stanice Brač iznosila je 1.897.936,16 eura bez PDV-a, a odabrana je ponuda gospodarskog subjekta TEHNO-ELEKTRO d.o.o. u iznosu od 2.868.744,81 eura bez PDV-a.

Procijenjena vrijednost Grupe 3 – građenje Pretovarne stanice Zagvozd iznosila je 1.712.124,23 eura bez PDV-a, odabrana je ponuda gospodarskog subjekta TEHNO-ELEKTRO d.o.o. u iznosu od 2.458.313,82 eura bez PDV-a.

Pretovarne stanice izgrađene kao dio infrastrukture centra za gospodarenje otpadom služit će za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza u Centar, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi otpad će se strojno usitnjavati, te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje. Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg Centra prijevoznim sredstvima velike zapremnine, značajno će se smanjiti troškovi odvoza komunalnog otpada, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna/81.149.338,38 eura dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna/60.279.303,87 eura. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna/42.802.857,64 eura. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna/11.443.115,84 eura (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna/6.027.330,39 eura (10%) te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna/1.327.228,08 eura.

Objavljeno: 22. ožujka 2023.