Sandra Capan imenovana privremenom upraviteljicom REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

30. rujna 2021.

Split, 30. rujna 2021. – Prijedlogom Skupštine Društva, Sandra Capan imenovana je novom privremenom upraviteljicom REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o., naslijedivši tako na navedenoj funkciji mr.sc. Vlatku Lucijanić Justić, kojoj je mandat istekao 30. rujna.

„Posebno sam ponosna na to što sam sa svojim timom u protekle tri i pol godine osigurala potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih EU i nacionalnih sredstava u iznosu od oko 400.000.000,00 kuna te što je, po prvi puta, proveden postupak javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Iako je navedeni postupak javne nabave morao biti poništen, iz njega smo i mi i ponuditelji izvukli važne pouke, a to su da vrijednost investicije određuje aktualno stanje na tržištu te da ponuditelji u pripremi ponude moraju poštovati zahtjeve iz dokumentacije o nabavi. Ove bi činjenice morale osigurati jasan orijentir u provedbi novog postupka javne nabave. Uz pripremu dodatne dokumentacije i provedbu poznatih procedura, osiguranje dodatnih sredstva za realizaciju projekta ne bi trebao predstavljati problem.

Upravo zbog stjecaja ovakvih okolnosti, procijenila sam da je ovo pravi trenutak da otvorim put svom nasljedniku ili nasljednici koji će biti odabran na natječaju da provede potrebne procedure koja će dovesti do ponovnog pokretanja javne nabave te u konačnici izgradnje Centra.

Pored svih ostvarenja o kojima redovito obavještavamo javnost i koja nam u teškim uvjetima donose zadovoljstvo, jedno od najvećih je i presuda   Visokog upravnog suda koja je potvrdila pravilnost rada Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te visoku kvalitetu izrađene projektno-tehničke dokumentacije nastale mukotrpnim radom velikog broja stručnjaka iz raznih područja, u okviru kojih se razvija ovaj Projekt. Obzirom na stručno utemeljenje, javnost ima priliku sagledati službene i objektivne informacije o Projektu i   prihvatiti ga kao neizostavan dio cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, čiji je utjecaj na okoliš pomno proučen i ocijenjen kao minimalan, uz primjenu svih mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša“, izjavila je Vlatka Lucijanić Justić.

Sandra Capan Voditeljica je Odjela za ekonomsko-financijske poslove REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o, a funkciju privremene upraviteljice će obnašati do raspisivanja natječaja za budućeg direktora Društva, koje se očekuje tijekom listopada.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) te Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %). Sve ove vrijednosti moraju biti povećane u skladu s principima pripreme ovakvog infrastrukturnog projekta.

Objavljeno: 30. rujna 2021.