Poništen postupak javne nabave za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

30. srpnja 2021.

Tvrtka REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. donijela je Odluku o poništenju postupka javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, jer su sve ponude ocijenjene kao neprihvatljive. Neprihvatljivost ponuda je u činjenici da je cijena svake od četiri pristigle ponude iznad procijenjene vrijednosti nabave, odnosno osiguranih sredstava u visini od 330.143.215,00 kn, za od plus 47 % do plus 137 %. Zbog dugotrajnosti procedura, Naručitelj u razdoblju od otvaranja ponuda nije uspio osigurati dodatna financijska sredstva (pored već odobrenih Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2019.) kako bi mogao sklopiti ugovor o nabavi te je, u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, ovaj postupak nabave morao okončati.

Više cijene ponuda od procijenjene vrijednosti nabave u postupku javne nabave ponuđene su i u slučaju centara za gospodarenje otpadom Biljane Donje i Bikarac (u razdoblju 2016. god. – 2019. god.) koji su u izgradnji, kao i ostalih centara za gospodarenje otpadom za koje su provedeni postupci javne nabave u posljednjih godinu dana: za CGO Babina gora u Karlovačkoj županiji ponude su bile za 60 do 105 % više od procijenjene vrijednosti, a za CGO Lučino razdolje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 116 do čak 133 % više. I u ove dvije županije su postupci javne nabave za projektiranje i građenje CGO-a poništeni iz jednakog razloga.

Glavni razlog visokih cijena ponuda je u činjenici što su u proteklih nekoliko godina cijene građevinskog materijala i radova znatno narasle, na što već neko vrijeme upozoravaju stručnjaci i Hrvatska gospodarska komora, dok su procjene za projektiranje i građenje centara definirane kada su te cijene bile znatno niže. Osim toga, jedan od značajnijih problema je i porast cijene električne energije za čak 70 % u zadnjih šest godina. Navedeno ugrožava realizaciju i već ugovorenih projekata, kao što su aglomeracije, prometnice i druga infrastruktura, ali, kako je vidljivo iz primjera centara za gospodarenje otpadom, i projekata koji tek trebaju krenuti s implementacijom.

Paralelno s aktivnostima na osiguranju dodatnih sredstava, izvršen je detaljan pregled ponuda. „Nažalost, iako je postupak pripreme ponuda trajao punih 10 mjeseci, što zbog žalbi, što zbog zahtjeva za pojašnjenjima od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata, moram reći da niti jedan od četiri ponuditelja nije dostavio ponudu koja je u potpunosti u skladu s Dokumentacijom o nabavi. Cilj ovog postupka javne nabave je bio odabrati izvođača koji će osigurati punu funkcionalnost postrojenja, u skladu sa svim zahtjevima koji proizlaze iz Dokumentacije o nabavi, nadležnih dokumenata i propisa. To u ovom postupku javne nabave ponuditelji, nažalost, nisu dokazali na odgovarajući način. Navedeno još jednom potvrđuje ono što sve vrijeme govorimo, da je izgradnja Centra iznimno kompleksan projekt koji, nažalost, ne ovisi samo o nama i našem radu, već o nizu drugih faktora na koje ne možemo utjecati. Trenutno smo razočarani ovakvim raspletom postupka javne nabave, a novi postupak javne nabave će se pokrenuti u najskorije vrijeme“, poručila je privremena upraviteljica tvrtke REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. mr. sc. Vlatka Lucijanić Justić.

Ukupna vrijednost projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 HRK. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801%) te Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10%).

Objavljeno: 30. srpnja 2021.