Stari automobili, nuklearna bomba za okoliš

20. svibnja 2022.

Ispušni plinovi u automobilima

Automobili sagorijevaju ulje, fosilno gorivo koje oslobađa dušikove okside, koji doprinose stvaranju kisele kiše i smoga koji stvaraju apokaliptične učinke na prirodu.

Britanska organizacija Eco Experts provela je istraživanje o najtoksičnijim vozačima u Europi. Prema najnovijim podacima iz 2020. godine, češki automobili ponovno su proglašeni najtoksičnijima u Europskoj uniji. Češka ima šesti najmanji postotak automobila na alternativne izvore (0,7 posto), a u prosjeku starosti vozila u Europskoj uniji (14,5 godina) također su se našli na šestom mjestu.  Zbog ispušnih plinova ne čudi da je zrak u toj državi treći po zagađenosti na kontinentu.

Hrvatska ima 425 automobila na 1000 stanovnika, što bi značilo da skoro svaki drugi Hrvat posjeduje vozilo. Manje automobila imaju samo Mađari (390), Bugari (407) i Makedonci (2015), dok su na vrhu liste stanovnici Lihtenštajna (781) i Luksemburga (681). Istraživanje Centra za vozila Hrvatske pokazalo je da su nam automobili u prosjeku stari 14,34 godinu te rangiraju visoko među najstarijima u Europi.

Cestovni promet odgovoran je za 19,35 posto emisija stakleničkih plinova u EU što uvelike utječe na ljudsko zdravlje. Europska agencija za okoliš (EEA) u svom je prošlogodišnjem izvješću navela kako zagađenje zraka izaziva više od 500 tisuća preuranjenih smrti godišnje u Europi, no taj broj se smanjuje.

Europska unija se kroz proteklih nekoliko godina fokusirala na smanjenje štetnih plinova i povećanje kvalitete zraka. Industrija automobila stoga je bila prisiljena uložiti maksimalne napore kako bi zadovoljila stroge ekološke kriterije. Međutim, pandemija korona virusa izazvala je pad proizvodnje novih automobila te je sve više ljudi odlučilo kupiti stari, polovni automobil, koji ima niže ekološke standarde te predstavlja veće onečišćenje za okoliš. Stariji automobili imaju puno niži ekološki standard i osjetno više zagađuju okoliš, što predstavlja veliki problem za zemlju poput Hrvatske.

Izvor: Pexells

Odbačeni automobili u prirodi

Čak i kad se stari automobili zamijene novima, javlja se problem zbrinjavanja odbačenih automobila. Takvi automobili se, nažalost, često nađu u prirodi pa tako više nikoga ni ne iznenađuje prizor starog automobila na dnu jezera ili u šumi. Osim što vizualno poružnjuju krajolik, oni su prava ekološka bomba za prirodnu sredinu.

Nafta i gorivo jedni su od najvećih faktora zagađenja okoliša. Izljevi nafte u oceane čine samo 12% od ukupnog zagađenja motornim uljima. Ostala zagađenja uzrokovana su transportom, bušotinama i namjernim zagađenjem (ilegalnim otpadom). Curenje nafte i motornog ulja sve je veći problem kojem sve više država ozbiljno pristupa. Takve agresivne tekućine koje završavaju u prirodi dovode do potresnih prizora biljnog i životinjskog svijeta na koji je teško ostati indiferentan.

Osim nafte i goriva, automobil sadrži i druge tekućine koje znatno štetne okolišu. Među agresivne tekućine u automobilima spadaju ulje za kočenje, antifriz i elektrolit akumulatora.

Ulje za kočenje, odnosno polialkilen-glikol je toliko jaka kiselina da nagriza i sam automobil kad je prolivena. Antifriz, ili tekućina za hlađenje motora i grijanje, je otrovni spoj etilen-glikola i drugih dodataka. Elektrolit akumulatora, odnosno razrijeđena sumporna kiselina koja u reakciji sa polovima stvara olovni sulfat, najotrovnija je tekućina koju izlučuju automobili odbačeni u prirodi te, uz ostale tekućine, stvaraju jako i opasno onečišćenje i zagađenje.

Stare, odbačene automobilske gume također predstavljaju rizik za zdravlje i okoliš; pogotovo kada ih ljudi spaljuju. Nusprodukti izgaranja guma su otrovni plinovi koji mogu imati fatalne posljedice za ljudsko zdravlje. Kako bi se zaštitili od štetnih učinaka, članovi EU su 1999. godine donijeli Europsku Direktivu u svrhu uklanjanja otpadnih guma sa odlagališta. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Hrvatskoj je zadužen za organizaciju gospodarenja otpadnim gumama te se od 2007. godine aktivno bavi i  sanacijom problema starih odbačenih automobila u prirodi.

Odbačeni automobili često se mogu vidjeti i na otocima. Prema podacima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, u Hrvatskoj je trenutno naseljeno 49 otoka. Stanovnicima je otežan prijevoz samih vozila budući da ovise o trajektima, vremenskim uvjetima, načinu transporta i slično. Navedeni razlozi potaknuli su novu akciju Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

Kako zbrinuti otpadna vozila u Splitsko-dalmatinskoj županiji?

Stanovnici Korčule su uz pomoć Fonda i pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja organizirali akciju uklanjanja više od 60 otpadnih vozila. Olupine su odvezene sakupljačima otpadnih vozila koji su se pobrinuli za njihovo zbrinjavanje na ekološki prihvatljiv način.

Ubrzo nakon uspješne akcije, na stranicama Fonda objavljen je javni poziv za uklanjanje otpadnih vozila na otocima. Prijaviti se mogu svi otočani Splitsko-dalmatinske županije, a za dodatna pitanja oko samih detalja prijevoza potrebno je pisati na mail adresu akcija.otpadnavozila@fzoeu.hr.

U Hrvatskoj trenutno postoje 22 ovlaštena sakupljača otpadnih vozila koji su rasprostranjeni po cijeloj državi. U Splitsko-dalmatinskoj županiji otpadna vozila odvoze se ovlaštenom sakupljaču u Kaštel Sućurcu na adresi Cesta dr. Franje Tuđmana 78. Za dogovor oko odvoza olupine, potrebno je nazvati na telefonski broj 0800-0204.

Sva otpadna vozila se od sakupljača prevoze u centar za obradu u Zagrebu. Obrađivač je obvezan preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna vozila te izdvojiti i skladištiti sve dijelove koji sadrže tekućine i one koji se mogu ponovno upotrijebiti kao rezervni dijelovi.

Iz otpadnih vozila odmah se uklanja akumulator i spremnik tekućeg plina te se neutraliziraju potencijalno eksplozivni sastavni dijelovi.

Posjednici otpadnih vozila, pravne ili fizičke osobe, dužni su prilikom predaje vozila predati sakupljaču dokaz o vlasništvu otpadnog vozila. Na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nalaze se detaljne upute za sve koje posjeduju otpadna vozila i popis dokumentacije koja je potrebna za predaju.

Kako zbrinuti dotrajale gume, ulje i akumulatore?

Međutim, svaka privatna osoba može stare dijelove svog aktualnog automobila odvesti u reciklažno dvorište.

Primjerice, dotrajalo ulje, akumulator ili gume mogu se ostaviti u dva reciklažna dvorišta u Splitu: Karepovac na adresi Dračevac 122 te Orišac na adresu Put Orišca 9. Popis reciklažnih dvorišta u ostalim gradovima i mjestima županije nalaze se u tablici:

Preporuka je da se stare gume bez naknade ostave kod vulkanizera, ali osim reciklažnih dvorišta mogu se ostaviti i kod ovlaštenih sakupljača guma u Splitu, Imotskom, Makarskoj, Hrvacima, Kaštel Sućurcu i na Braču. Popis adresa i kontakt brojevi nalaze sa na poveznici službene stranice Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Akumulatore i električni otpad za koji postoji mogućnost da reciklažno dvorište neće prihvatiti radi sigurnosnih razloga mogu se dostaviti u centar za recikliranje EE otpada u Splitu. U centru pod nazivom TEHNOMOBIL SPLIT na adresi Stinice bb, nalazi se odlagalište isključivo električnih i elektroničkih uređaja. Za besplatan odvoz i zbrinjavanje potrebno je nazvati na broj 0800 444 110.

Kako smanjiti onečišćenje?

Zagađenje se može smanjiti na više načina. Kupnja električnih ili hibridnih automobila odličan je korak ka smanjenju štetnog utjecaja na okoliš. No već i sama kupnja novijeg automobila sa unutarnjim izgaranjem predstavlja ekološki prihvatljivu odluku zato što puno manje zagađuju okoliš od starijih auta. Novi su automobili morali prolaziti kroz striktne ECO-testove, stoga ne čudi da se emisija CO2 kao rezultat ispušnih plinova iz automobila svake godine smanjuje.

Sami građani mogu pomoći smanjenju onečišćenja tako da redovito servisiraju svoje automobile i kontroliraju eventualna curenja agresivnih tekućina. U slučaju velikog kvara i kupnje novog auta, građani otpadne automobile mogu reciklirati do 97 %.

Vlasnici su svoj stari automobil dužni predati ovlaštenom sakupljaču te u tom slučaju ostvaruju naknadu od jedne kune po kilogramu. Na taj način može se zbrinuti preko 390.000 starih vozila. Usprkos tome, mnogi vlasnici još uvijek svoje automobile jednostavno ostave u prirodi, a ponekad čak i u nacionalnim parkovima, jezerima, moru i u špiljama.

Na Međunarodnoj konferenciji o Zaštiti okoliša održanoj u rujnu prošle godine najavljeno je da će 2022. godine stopa oporabe otpadnih automobila biti veća od 90 posto. Uzevši u obzor veličinu hrvatskog tržišta i mogućnosti koje tržište može ispuniti, potpuno zatvaranje kruga zahtijeva suradnju s drugim članicama EU.

Objavljeno: 20. svibnja 2022.

Izvor naslovne fotografije: Pexells