Ostatci proljetne rezidbe – hrana za tlo, a ne otpad!

14. travnja 2022.

Bliži se vrijeme proljetne rezidbe kojom se nastoji uravnotežiti rodnost i bujnost voćki. Rezidba je važna jer omogućava voćki da dobije ravnomjernu izloženost sunčevim zrakama, što rezultira s više većih i zdravijih plodova koji su oku primamljivi bojom i teksturom. Ako se voćke ne obrezuju pravovremeno, dolazi do otežanih uvjeta za brigu o voćkama jer njihove krošnje postaju guste, debele, zadržavaju previše vlage, imaju problema s nametnicima, a plodovi su im skromni. Stoga je ključno brinuti o voćkama od sadnje, pa kroz cijeli njen životni vijek, uključujući redovnu i pravilnu godišnju rezidbu.

Optimalno vrijeme obrezivanja je rano proljeće kada se više ne očekuju jaki mrazovi koji bi mogli naštetiti biljci. Travanj je stoga poznat i kao Međunarodni mjesec vrtlarenja jer je osim za rezidbu pogodan i za pripremu tla za sadnju povrtnica i raznih ukrasnih biljaka. Postupak rezidbe vrlo je jednostavan, odstranjuju se suvišne uspravne mladice iz sredine krošnje kako bi ona bila što bolje osvijetljena. Osim povećane insolacije, time se smanjuje količina vlage u krošnji, što otežava uvjete za razmnožavanje patogenih gljivica.

Kompostiranje i odlaganje otpada nakon rezidbe

Nakon rezidbe, odstranjeno granje, lišće i druge ostatke potrebno je ukloniti i zbrinuti na ispravan način. Otpad od rezidbe pripada kategoriji biootpada i može ga se kompostirati s ciljem dobivanja kvalitetnog humusnog gnojiva za vrt u za to predviđenim komposterima. Pogodni materijali za kompostiranje su oni koji sadrže biootpad bogat ugljikom (kao što su ostatci od rezidbe), s obzirom na to da pri kompostiranju bakterije razlažu materijal uz stvaranje topline, pri čemu stvaranju gnojivo bogato hranjivim česticama. Otpaci koji sadrže opasne kemikalije ne smiju se kompostirati i njih je potrebno ukloniti na drugi način siguran za ljude i okoliš.  U procesu kompostiranja, materijal je potrebno usitniti što je više moguće da bi se lakše razgradio, a zatim pomiješati biootpad bogat dušikom (trava, voće, povrće, ostatci čaja i kave) s onim bogatim ugljikom (granje, suho lišće, piljevina, iglice, slama) i materijal staviti na hrpu koju je potrebno ograditi zaštitnom ogradom od žice ili drveta. Kompost se redovito (jednom mjesečno najmanje) mora okretati kako bi se osigurao dotok kisika i oksidacija. Mogu se koristiti i specijalizirani, kupovni komposteri namijenjeni upravo toj svrsi. Kompost je spreman nakon otprilike devet mjeseci, kada dobije tamnu boju i miris zemlje te ga tada možemo umiješati u zemlju ukrasnog bilja ili povrtnica.

Izvor fotografije: Zeleni val

U slučaju da nemamo potrebe za kompostiranjem, biootpad nastao rezidbom možemo odložiti u smeđe spremnike koji su prigodni za njegovo prikupljanje. U to ubrajamo: uvelo cvijeće, granje, lišće, iglice bora i dr. bilje. Važno je pritom imati na umu da biootpad moramo odlagati u za to predviđenim biorazgradivim vrećicama, kako bismo spriječili potencijalne zdravstvene rizike.

Izvor fotografije: Čistoća Split

U smeđe spremnike ne smiju se odlagati:

  • ostaci termički obrađene hrane,
  • meso, riba, kosti, koža,
  • mliječni proizvodi, ulja i masti,
  • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
  • obojeni i lakirani drveni otpad,
  • odjeća, cigarete i dr.

Raspored odvoza otpada komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Split pronađite na poveznici.

U Centru za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji planirana je kompostana (postrojenje za biološku obradu biorazgradivog otpada). Biološki se otpad, prilikom odlaganja na odlagalište, mora obraditi i biološki stabilizirati (da bi postao inertan) da bi se spriječilo nekontrolirano oslobađanje stakleničkih plinova u okoliš. Kapaciteti postrojenja u Centru izračunati su Studijom izvedivosti iz studenoga 2018. godine i iznose 45.778 tona godišnje za biološku obradu otpada.

Miješanje biorazgradivog otpada s ostalim komunalnim otpadom dovodi do velike štete za ekosustav, o čemu smo pisali u jednom od naših ranijih tekstova:

Gospodarenje biorazgradivim otpadom – želimo li proizvoditi kompost ili kompostu sličan proizvod?

Izvor naslovne fotografije: iStock Photo

Objavljeno: 14. travnja 2022.