Pravno mišljenje o Odluci Općinskog vijeća Općine Lećevica o povlačenju potpore i zabrani svih aktivnosti na realizaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Općine Lećevica

16. listopada 2020.

Općinsko vijeće Općine Lećevica na sjednici održanoj 15. rujna 2020. donijelo je Odluku o povlačenju potpore i zabrani svih aktivnosti na realizaciji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji na području Općine Lećevica, kako je ranije izviješteno.

Tvrtka Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. zatražila je pravno mišljenje o utjecaju navedene Odluke na nastavak projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom. Pravnim mišljenjem, kojeg su dali prof. dr. sc. Marko Šikić, redoviti profesor na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te izv. dr. sc. Bosiljka Britvić Vetma, Izvanredna profesorica na Katedri za upravno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, utvrđeno je kako, sukladno Zakonu i prostorno-planskoj dokumentaciji, ne postoji nadležnost Općine Lećevica i Općinskog vijeća nad aktivnostima na izgradnji Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Zaključeno je i kako Općina i Općinsko vijeće nisu nadležni za rješavanje pitanja kapaciteta postrojenja, tehnologije obrade te smještaja i skladištenja goriva iz otpada, kao ni za rješavanje pitanja otkupa zemljišta u privatnom vlasništvu.

U konačnici, zaključeno je kako predmetna Odluka nema nikakav utjecaj na status i realizaciju projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odluka je po svojoj pravnoj prirodi samo određena izjava (deklaracija) kojom općinsko vijeće očituje svoj stav, ali koja je bez ikakvog pravnog učinka jer pitanje o kojemu se stav izražava ne potpada ni pod samoupravni ni pod preneseni djelokrug Općine.

Cjelovito mišljenje pročitajte na poveznici