Otvorene ponude u postupku javne nabave za prvu fazu realizacije Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

26. rujna 2022.

U prostorijama REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. otvorene su ponude pristigle u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Procijenjena vrijednost nabave za prvu fazu realizacije Centra iznosila je 146.000.000,00 kuna (bez PDV-a), a zaprimljene su tri ponude:

  • ponuda Zajednice ponuditelja SARAĐEN d.o.o., GH Holding d.o.o. i VGP DRAVA Ptuj d.o.o. u iznosu od 155.577.118,70 kuna (bez PDV-a)
  • ponuda Zajednice ponuditelja Kostak komunalno in gradbeno podjetje d.d. i KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o. u iznosu od 233.333.908,00 kuna (bez PDV-a) te
  • ponuda Zajednice ponuditelja G.T. Trade d.o.o. i MUNDO MELIUS d.o.o. u iznosu od 195.640.827,00 kuna (bez PDV-a).

Veseli nas što smo u svega dva mjeseca od pokretanja postupka javne nabave međunarodnog karaktera otvorili ponude za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u prvoj fazi realizacije. Vjerujem da sad svi već dobro znaju da je Centar jedan od stupova uspostave učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji koji nema alternativu, a otvaranje ponuda veliki je korak ka njegovoj realizaciji. Sada nam slijedi postupak pregleda i ocjene ponuda u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, nakon čega ćemo donijeti odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude“, poručio je  Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te je dodao kako će se u prvoj fazi realizacije posebnim postupcima javne nabave nabaviti usluge stručnog nadzora nad građenjem 3 pretovarne stanice i građenje pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na Braču.

Otvoreni postupak javne nabave za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (I. faza realizacije) pokrenut je krajem srpnja ove godine, nakon dogovora sa svim ključnim dionicima, među kojima su bili JASPERS, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Splitsko-dalmatinska županija, o podjeli projekta na dvije faze realizacije, kako bi se ubrzala izgradnja i maksimalno iskoristila postojeća financijska sredstva.

Odabrani izvođač u ovom postupku bit će zadužen za projektiranje Centra u skladu sa Zahtjevima Naručitelja, građenje dijela Centra te ostale usluge u skladu s Dokumentacijom o nabavi i Žutoj FIDIC knjizi.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Objavljeno: 26. rujna 2022.