Rok za dostavu ponuda u otvorenom postupku javne nabave produžen do 15. rujna

30. kolovoza 2022.

Nastavno zahtjevima za pojašnjenjem dokumentacije o nabavi za postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (I. faza realizacije) dostavljenima od strane zainteresiranih gospodarskih subjekata, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je izmijenio predmetnu dokumentaciju te produžio rok za dostavu ponuda. Svi gospodarski subjekti koji zadovoljavaju dokumentacijom postavljene kriterije svoje ponude mogu dostaviti do 15. rujna do 9:00 sati, za kada je zakazano i javno otvaranje ponuda u prostorijama Naručitelja.

Naručitelj je Dokumentaciju, kao i rok za dostavu ponuda izmijenio u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine 120/2016), kako bi se potaknulo podnošenje većeg broja kvalitetnih ponuda, između kojih će biti moguće odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu s najboljim tehničko-tehnološkim rješenjima, što i jest osnovni  interes i Naručitelja i svih dionika ovoga Projekta.

Otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (I. faza realizacije) pokrenut je 25. srpnja, a procijenjena vrijednost nabave je 146.000.000,00 kuna (bez PDV-a). Svi zainteresirani gospodarski subjekti Dokumentaciju o nabavi mogu preuzeti putem sustava EOJN.

Objavljeno: 30. kolovoza 2022.