Otkupljeno zemljište privatnih vlasnika za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

24. listopada 2022.

U skladu s Rješenjima Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. isplatio je utvrđenu naknadu za zemljište u K.O. Kladnjice na kojem će se graditi Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Vlasnici zemljišta isplaćeni su u skladu s procjembenim elaboratima na okolnosti vrijednosti zemljišta, građevinskih i poljoprivrednih poboljšica koje su, nakon provedenog očevida, izradili stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina te stalni sudski vještak za poljoprivredu i vještačenje nekretnina u poljoprivredi. Ukupno je isplaćeno 3.940.540,20 kuna na temelju tržišne vrijednosti nekretnina, a otkup je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda.

Na temelju predmetnih Rješenja dijelu dosadašnjih vlasnika zemljišta pripadajući iznosi isplaćeni su na njihove bankovne račune. Sredstva namijenjena osobama za koje je u tijeku utvrđivanje vlasništva na temelju rješenja o nasljeđivanju ili drugog postupka te onima koji nisu na vrijeme dostavili brojeve privatnih bankovnih računa isplaćena su na poseban račun Splitsko-dalmatinske županije, koja će im sredstva prebaciti nakon što dokažu da su stvarni vlasnici izvlaštenog zemljišta, odnosno dostave broj računa za isplatu. Stoga REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. poziva navedene vlasnike da se s brojem svog bankovnog računa, odnosno dokazima vlasništva čim prije obrate Upravnom odjelu za imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije, kako bi im pripadajuća financijska sredstva bila prebačena.

Dovršetak otkupa zemljišta od privatnih vlasnika, koji je veliki korak prema realizaciji Centra, komentirao je direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. Ivan Vukorepa, koji je poručio kako izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Kladnjicama nema alternative kada govorimo o uspostavi učinkovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji te ostvarenju ciljeva postavljenih nacionalnim i EU zakonodavstvom. „Svjesni svih izazova i opsežnosti posla koji je pred nama, zadovoljni smo što smo, nakon pokretanja postupka javne nabave za projektiranje i građenje I. faze realizacije Centra, uspješno riješili i pitanje vlasništva zemljišta. Svakako ćemo nastaviti ulagati napore kako bismo realizirali izgradnju Centra za gospodarenje otpadom u Općini Lećevica“, izjavio je Vukorepa.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji bila je 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Objavljeno: 24. listopada 2022.