Pokrenuto prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za građenje tri pretovarne stanice u okviru Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

26. listopada 2022.

Ukupna procijenjena vrijednost javne nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd iznosi 40.200.000,00 kuna

U okviru Projekta izgradnja Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. putem Elektroničkog oglasnika javne nabave objavio je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku javne nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd. Sukladno tehničkoj i projektnoj dokumentaciji, uz građenje pretovarnih stanica postupak nabave uključuje i izradu izvedbenih projekata te projekata i snimaka izvedenog stanja te provedbu testova po dovršetku, prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

„Budući da smo ishodili građevinske dozvole za građenje pretovarnih stanica u Sinju, Zagvozdu i na Braču, pokrenuli smo postupak prethodnog savjetovanja kako bismo u što kraćem roku pokrenuli i otvoreni postupak javne nabave za građenje istih“, poručio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te je dodao kako procijenjena vrijednost nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd iznosi 40.200.000,00 kuna, a prethodno savjetovanje traje do 28. listopada 2022.
Predmet nabave je podijeljen u tri grupe te procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi 13.000.000,00 kuna za PS Sinj, 14.300.000,00 kuna za PS Brač te 12.900.000,00 kuna za PS Zagvozd.

U sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, uz tri navedene, predviđena je izgradnja i pretovarnih stanica u Splitu te na Hvaru i Visu. U lancu gospodarenja otpadom, pretovarne stanice služit će za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave te pretovar otpada u velike kamione u vlasništvu Centra za gospodarenje otpadom kojima će se odvoziti na lokaciju u Lećevici. Time će pretovarne stanice zamijeniti dosadašnja odlagališta otpada u jedinicama lokalne samouprave, koja će biti sanirana te, s početkom rada Centra, i zatvorena.

„Procijenjene vrijednosti nabave za građenje pretovarnih stanica napravljene su na temelju analize trenutnih tržišnih cijena građevinskih radova i materijala pa očekujemo uspješno provođenje ovog postupka, odnosno zaprimanje valjanih ponuda. Sakupljeni otpad će se iz pretovarnih stanica odvesti u Centar za gospodarenje otpadom, u kojem će se otpad obraditi na način da postane neutralan za okoliš, a koji će Općini Lećevica i okolnim općinama donijeti nova zelena radna mjesta“, zaključio je Vukorepa.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Objavljeno: 26. listopada 2022.