Pokrenut otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd

3. studenoga 2022.

REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za Usluge stručnog nadzora građenja 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač, PS Zagvozd. Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 804.000,00 HRK bez PDV-a, a postupak je podijeljen u tri grupe:

Grupa Opis Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a
Grupa 1. Usluge stručnog nadzora građenja Pretovarne stanice Sinj 260.000,00 HRK
Grupa 2. Usluge stručnog nadzora građenja Pretovarne stanice Brač 286.000,00 HRK
Grupa 3. Usluge stručnog nadzora građenja Pretovarne stanice Zagvozd 258.000,00 HRK

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. studenog 2022. do 10:00 sati, a svi zainteresirani gospodarski subjekti natječajnu dokumentaciju mogu preuzeti putem poveznice.

Datum objave: 3. studenog 2022.