Pokrenut otvoreni postupak javne nabave za građenje tri pretovarne stanice u okviru Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd

7. studenoga 2022.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 40.200.000,00 kuna bez PDV-a

Nakon provedenog prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave pokrenuo otvoreni postupak javne nabave za Građenje 3 pretovarne stanice u Splitsko-dalmatinskoj županiji: PS Sinj, PS Brač i PS Zagvozd u okviru Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom. Osim građenja pretovarnih stanica, postupak javne nabave uključuje i izradu izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja te provedbu testova po dovršetku, prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga).

Ukupna procijenjena vrijednost nabave iznosi 40.200.000,00 kuna bez PDV-a, a rok za dostavu ponuda je 6. prosinca 2022. godine u 14 sati. Predmet navedenog postupka javne nabave podijeljen je u tri grupe te procijenjena vrijednost nabave po grupama iznosi 13.000.000,00 kuna za PS Sinj, 14.300.000,00 kuna za PS Brač te 12.900.000,00 kuna za PS Zagvozd bez PDV-a.

Za navedene pretovarne stanice paralelno je putem Elektroničkog oglasnika javne nabave objavljen i  postupak javne nabave za usluge stručnog nadzora građenja podijeljen u tri grupe, ukupne procijenjene vrijednosti 804.000,00 kuna bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda zainteresiranih gospodarskih subjekata je 23. studenog 2022. u 10 sati.

„U proteklom razdoblju pokrenuli smo nekoliko značajnih postupaka s ciljem nastavka realizacije Projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Proveli smo i analize trenutnih tržišnih cijena građevinskih materijala i radova te očekujemo valjane ponude za građenje ovih triju pretovarnih stanica. Nadamo se da ćemo uskoro donijeti i odluku o odabiru izvođača za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Centar će omogućiti građanima Splita i okolice naprednu tehnologiju obrade otpada, a očekujemo i otvaranje oko stotinu novih zelenih radnih mjesta“, izjavio je Ivan Vukorepa, direktor REGIONALNOG CENTRA ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te je dodao kako su za navedene pretovarne stanice ishođene građevinske dozvole.

Osim navedenih pretovarnih stanica, u sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom predviđena je izgradnja još tri pretovarne stanice u Splitu, na Hvaru i na Visu. Predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pretovarnu stanicu Split, kao i Zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za Pretovarnu stanicu Stari Grad na Hvaru.

U pretovarnim stanicama će se otpad privremeno skladištiti te pripremiti za odvoz u Centar za gospodarenje otpadom (CGO),  a pretovarne stanice služit će za dnevno prikupljanje otpada iz obližnjih jedinica lokalne samouprave. Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza, sabijati radi smanjenja zapremnine. Glomazni i biorazgradivi će se strojno usitnjavati, zasebno privremeno skladištiti te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje. Komunalna vozila će sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad dovoziti u najbližu pretovarnu stanicu, gdje će se biti pretovaren u vozila velikog kapaciteta koji će ga morskim i kopnenim putem prevesti u Centar.

Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg Centra prijevoznim sredstvima velike zapremnine značajno će se smanjiti troškovi odvoza komunalnog otpada, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

„Izgradnjom pretovarnih stanica stvorit će se preduvjeti za saniranje i zatvaranje odlagališta otpada, što će uvelike pridonijeti uspostavi održivog sustava gospodarenja otpadom u županiji. Sav sakupljeni otpad u pretovarnim stanicama odvest će se u Centar za gospodarenje otpadom u kojem će se obraditi na način da postane neutralan za okoliš“, zaključio je Vukorepa.

Ukupna procijenjena vrijednost Projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji je bila 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt se sufinancira bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 kuna. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801 %) i Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10 %) te Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s 10.000.000,00 kuna.

Objavljeno: 7. studenog 2022.