Provedba zakona na lokalnoj razini ključna za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom

12. prosinca 2014.

Priopćenje MZOIP, 13.11.2014. (http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=22529)

‘I najbolji zakon ostaje samo mrtvo slovo na papiru ako se ne provede na terenu. Zahvaljujući političkoj volji i odlučnosti, nakon desetljeća stagnacije konačno svjedočimo golemim promjenama. Samo u ove 2,5 godine realiziraju se projekti u službi gospodarenja otpadom vrijedni 512 milijuna kuna. To je dvostruko više nego u 8 godina prije. To pokazuje da je cilj o 50% odvojeno prikupljenog papira, stakla, plastike i metala do 2020. realan i dostižan. No, da bi sustav zaživio ključno je da su građani informirani i educirani, da znaju zašto je važno ovo što radimo. Fond za zaštitu okoliša zato će do kraja godine krenuti s nacionalnom kampanjom, a isto očekujemo i od gradova i općina.’ – rekao je ministar zaštite okoliša i prirode Mihael Zmajlović otvarajući danas u Solarisu kod Šibenika 6. Susret gradonačelnika i poduzetnika.
>

Ministar Zmajlović te predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sudionicima su predstavili dosadašnje rezultate i aktivnosti na uvođenju cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Hrvatskoj.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu 23. srpnja 2013. godine definirani su ciljevi, obaveze svih dionika sustava i rokovi. Hrvatska do kraja 2018. godine mora uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom što znači uvođenje razvrstavanja otpada, sanaciju odlagališta i izgradnju 13 centara za gospodarenje otpadom u RH. Krajnji cilj jest osigurati minimalno 50% odvojeno prikupljenog papira, stakla, plastike i metala do 2020. godine.

Obaveza gradova i općina, sukladno Zakonu, bila je pokretanje razvrstavanja otpada od 24. srpnja 2014. godine. Pokrenuti su projekti izgradnje reciklažnih dvorišta, uređenja zelenih otoka, nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i ostale komunalne opreme i vozila.

Samo u ove 2,5 godine realiziraju se projekti u službi gospodarenja otpadom vrijedni 512 milijuna kuna.

Ministar Zmajlović naglasio je da su brojni gradovi i općine napravili doista mnogo, a neki čak i više od zakonom propisanoga te je istaknuo da im treba čestitati na odrađenom poslu. Ostalima koji do sada nisu učinili dovoljno poručio je da od strane Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša imaju stručnu pomoć te da se nada da će to iskoristiti i pokrenuti se kako se ne bi izložili zakonskim sankcijama.

Pomaci se ostvaruju i u ostala dva ključna stupa sustava. Ponovno su se pokrenule sanacije odlagališta te su se intenzivirale aktivnosti na izgradnji centara za gospodarenje otpadom kojih će u Hrvatskoj biti 13.

Ministar Zmajlović istaknuo je da ti podaci pokazuju kako je cilj koji je postavljen realan i dostižan. A to je osigurati 50% odvojeno prikupljenog papira, stakla, plastike i metala do 2020.

Kako bi mogli pratiti rezultate na uvođenju sustava na godišnjoj razini i ne dozvoliti da se posustane, u Uredbi o komunalnom otpadu, koja će uskoro biti poslana u Vladinu proceduru, bit će propisani minimalni godišnji ciljevi. Za svaku pojedinačnu godinu do 2020. bit će određeno koliki postotak odvojeno prikupljene plastike, stakla, papira i metala treba prikupiti svaki grad i općina. Tako će se moći mjeriti rezultati i usklađenost sa propisima.

Jedna od obaveza na koju se potrebno fokusirati je i edukacija i informiranje građana.

‘Možemo izgraditi infrastrukturu, osigurati kante i kontejnere za papir, plastiku, staklo i metal, ali time posao tek počinje. Ključno je da građani znaju zašto je važno ovo što radimo. Da time smanjujemo odlaganje na odlagališta, osiguravamo čist i zdrav okoliš našoj djeci, da tako čuvamo radna mjesta i potičemo gospodarstvo. I da će uz sve to i oni osobno imati manje račune ako razdvajaju.’ – rekao je ministar Zmajlović.