Održano javno izlaganje Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom RH

18. studenoga 2016.

Ovaj Plan temelji se na kružnom gospodarstvu koji omogućava razvoj industrije recikliranja i otvaranja novih radnih mjesta. Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom sadrži novi pristup u povećanju stopa recikliranja, sadrži Plan sprječavanja nastanka otpada, uvodi mjere za odvojeno prikupljanje, poticanje kompostiranja u kućanstvu i na lokalnoj razini. Njime ćemo omogućiti povećanje stopa recikliranja i ostvarenje cilja od 50% odvojeno prikupljenog otpadnog papira, plastike, stakla i metala do 2020. godine’ – istaknula je Sanja Radović Josić, načelnica Sektora za održivo gospodarenje otpadom, planove, programe i informacijski sustav u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na današnjem javnom izlaganju Nacrta prijedloga Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016. do 2022.

više na: http://www.mzoip.hr/hr/ministarstvo/vijesti/odrzano-javno-izlaganje-nacrta-prijedloga-plana-gospodarenja-otpadom-rh.html