Nacrt Plana gospodarenja otpadom u ponovnoj javnoj raspravi

3. studenoga 2016.

Priopćenje za javnost

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike danas je u ponovnu javnu raspravu uputilo Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. Javna rasprava će trajati do 2. prosinca. Plan se u ponovnu javnu raspravu šalje zbog velikog interesa javnosti i tehničkih nadopuna.

„S partnerima smo postigli dogovor oko koncepta Plana koji suštinski ostaje nepromijenjen. I dalje je naglasak na jačanju sustava odvojenog prikupljanja otpada i recikliranja, bez čega Hrvatska neće moći do 2020. odvojeno prikupiti 50% papira, stakla, metala i plastike“ – istaknuo je ministar zaštite okoliše i energetike Slaven Dobrović.

Ministar je dodao kako prijedlog Plana predstavlja pozitivan zaokret u politici gospodarenja otpadom sukladno načelima kružnog gospodarstva te će biti kvalitetna podloga za razvoj industrije recikliranja i otvaranje novih radnih mjesta.

Cilj je da Vlada Plan usvoji do kraja ove godine kako bi Hrvatska što prije mogla početi koristiti 475 milijuna eura iz EU fondova za projekte gospodarenja otpadom.

Podloga za donošenje Plana su obveze Republike Hrvatske iz predpristupnog ugovora s EU, obveze u pogledu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, ali i novi paket o kružnom gospodarstvu kojeg Europska komisija planira usvojiti i koji će kad je riječ o recikliranju imati još ambicioznije ciljeve.

Naglasak u Planu je na poštivanju hijerarhije gospodarenja otpadom te su u prvom planu sprječavanje nastanka otpada, ponovna uporaba, recikliranje i kompostiranje. Okosnica novog sustava bit će reciklažni centri sa sortirnicama i kompostištima u kojima će se za reciklažu pripremati odvojeno prikupljeni otpad.

Što se tiče centara za gospodarenje otpadom, oni će biti dimenzionirani sukladno studijama izvodljivosti za svaki centar, a pri čemu će se u obzir morati uzeti koncept zacrtan Planom i poštivati hijerarhiju gospodarenja otpadom.

Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom objavljen je na internetskim stranicama Ministarstva na linku
http://www.mzoip.hr/doc/02112016_-_nacrt_prijedloga_plana_gospodarenja_otpadom_rh_za_razdoblje_2016-2022_godine.pdf

te na portalu e-Savjetovanja
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=4252