Izvješće Državne revizije – postignuti su pozitivni učinci u svim područjima društva Regionalni centar čistog okoliša d.o.o.!

27. listopada 2016.

Državni ured za reviziju 17. listopada 2016. godine je Hrvatskom saboru uz ostala izvješća dostavio i Izvješće o obavljenoj provjeri izvršenja danih preporuka (follow up) za reviziju učinkovitosti, postizanje rezultata i ostvarivanje ciljeva poslovanja trgovačkih društava u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije kojim je bilo obuhvaćeno društvo Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. iz Splita.

Postupci provjere provedeni su od 13. lipnja do 12. listopada 2016.

Izvješćem od 12. listopada 2016. godine Državni ured za reviziju je ocijenio da je postignut zadovoljavajući napredak u svim područjima (postavljanje poslovnih ciljeva, mjerenje poslovnih rezultata i postizanje planirane svrhe osnivanja) društva čime su ispravljene sve nepravilnosti i propusti u odnosu na postavljene poslovne ciljeve, mjerenje i izvješćivanje utvrđene prethodnim Izvješćem Državnog ureda za reviziju iz 2014. godine.

http://www.revizija.hr/datastore/filestore/90/Splitsko-dalmatinska_zupanija.pdf