NACRT PRIJEDLOGA UREDBE O KOMUNALNOM OTPADU (01.09.2014. – 01.10.2014.)

5. rujna 2014.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode pustilo je u javnu raspravu do 1. listopada Uredbu o komunalnom otpadu kojom gradovima i općinama daje smjernice kako od 1. siječnja iduće godine trebaju organizirati odvojeno sakupljanje otpada, i način na koji će to naplaćivati svojim građanima.

http://www.mzoip.hr/default.aspx?id=21149