NATJEČAJ PROGRAMA UNIJE LIFE – PRIORITETNO PODRUČJE “UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I INFORMACIJAMA”

8. rujna 2014.

Opći cilj natječaja je doprinijeti razvoju i provedbi zakona i politika Europske unije na području zaštite okoliša. Projekti financirani ovim sredstvima moraju imati „europsku dodanu vrijednost“ te biti komplementarni onim aktivnostima koje se mogu financirati iz drugih EU fondova tijekom razdoblja 2014.-2020. Ovaj natječaj financira projekte informiranja, širenja svijesti o izazovima na području zaštite okoliša.
Specifični ciljevi natječaja:
1.Promicanje povećanja svijesti o ekološkim pitanjima, uključujući stvaranje podrške od strane javnosti i dionika za kreiranje politike Europske unije na području zaštite okoliša, te promicanje znanja o održivom razvoju i novih obrazaca za održivu potrošnju,
2.Podržati komunikaciju, upravljanje i pružanje informacija na području zaštite okoliša, te olakšati razmjenu znanja o uspješnim rješenjima i primjerima iz prakse na području zaštite okoliša uključujući razvoj platforme za međusobnu suradnju i osposobljavanje dionika,
3.Promicati i doprinijeti učinkovitijem poštivanju i provedbi zakona na području zaštite okoliša Europske unije, posebno promicanjem razvoja i širenjem primjera najbolje prakse,
4.Promicati bolje upravljanje okolišem širenjem područja djelovanja dionika, uključujući nevladine udruge, u dogovorima i provedbi politika na području zaštite okoliša.

Iznosi sredstava: 165.383.803 €. Maksimalna stopa sufinanciranja iznosi 60% ukupne vrijednosti projekta.

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2014/index.htm#inf