SASTANAK HRVATSKE ZAJEDNICE ŽUPANIJA, CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM, MZOIP I FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

10. rujna 2014.

10.09.2014. – Održan sastanak Hrvatske zajednice županija, Centara za gospodarenje otpadom, Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

U Ministarstvu zaštite okoliša održan je sastanak na kojem su bili predstavnici nekoliko županija okupljenih u Hrvatskoj zajednici županija, direktori nekoliko Centara za gospodarenje otpadom ili zavoda za prostorno planiranje, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa suradnicima i ministar Zmajlović sa suradnicima.

Povod sastanku bilo je nekoliko skupina tema koje proizlaze iz aktivnosti koje se poduzimaju za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na kojem se intenzivno radi u mandatu ove Vlade, u posljednjih dvije i pol godine. Dok Vlada kroz Ministarstvo zaštite okoliša propisuje zakonski okvir, gradovi i općine te županije kao jedinice regionalne samouprave, svatko u svom segmentu uspostavlja, provodi ili kontrolira provedbu mjera koje proizlaze iz zakonskih i podzakonskih akata i čiji je cilj postizanje zacrtanih ciljeva. U uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom županije imaju zakonske odgovornosti i važnu ulogu za njegovo uspostavljanje. U jednom od tri ključna stupa sustava, izgradnji Centara za gospodarenje otpadom, upravo uloga županija je presudna za uspjeh projekta. Županija mora pripremiti dokumentacije po najvišim standardima jer jedino s takvom Ministarstvo može osigurati EU sufinanciranje, osigurati čiste imovinsko-pravne odnose i ugovore s budućim korisnicima centra te za upravljanje centrom od ove najranije do krajnje faze osigurati kvalitetne stručne kadrove. I prije svega, mora postojati jasna politička volje da se ovi projekti od županijskog a time i nacionalnog značaja doista i provedu. Nažalost, svjedoci smo da je za prevelik broj centara upravo na razini županija u zadnjih deset godina nedostajalo i političke volje i stručnih kadrova i ozbiljnog rada na projektima. A rok za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na koji smo se obvezali u pristupnim pregovorima i koji kao odgovorni političari dugujemo našim građanima je doslovno iza ugla – konac 2018.

Ističuću činjenicu da je većina centara trebala biti u funkciji najkasnije 2010. ministar Zmajlović naglasio je da je ‘Šteta koja je učinjena nepopravljiva ako se bez zadrške na svim razinama, izvršnoj i tehničkoj u županijama maksimalno ne ubrzaju sve aktivnosti na projektima centara za gospodarenje otpadom. Ova Vlada pokazala je da za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ima jasnu političku volju i na operativnoj razini organizirali smo timove u Ministarstvu i Fondu koji su sposobni za izazov uspostave sustava u ovom kratkom roku. Županije su nas dužne u tome pratiti istim tempom. Pobrinuli smo se za financiranje – oko 70% sredstava za centre za gospodarenje otpadom povlačimo iz EU, do 15% iz nacionalnog Fonda za zaštitu okoliša. Zauzvrat tražimo maksimalno intenziviranje svih aktivnosti, potpuno posvećenost projektima i rokovima, kvalitetno pripremljene projekte koji su održivi kroz svoj životni vijek, rješavanje pitanja u nadležnosti županija i odlučan angažman svih dionika na tim poslovima.’

Plan gospodarenje otpadom RH iz 2007. godine davao je mogućnost izgradnje maksimalno 21 centra, po jednog u svakoj županiji i Gradu Zagrebu no uz preporuku da se razmotre mogućnosti uspostave regionalnih centara. Budući da je za sufinanciranje iz EU u studiji izvodljivosti nužno pokazati financijsku održivost centra kroz cijeli životni vijek, 20-30 godina, a ključno je i poštivati načelo priuštivost koje jamči da će cijena komunalne usluge jednom kad se centar uspostavi biti priuštiva za građane, Ministarstvo i Fond dali su izraditi Studiju predizvodljivost koja je za 7 županija Središnje i Istočne Hrvatske pokazala optimalni broj i lokacije centara. Prvi nalazi s brojem i lokacijom predstavljeni su zainteresiranim županijama – Vukovarsko-srijemskoj, Virovitičko-podravskoj, Sisačko-moslavačkoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Bjelovarsko-bilogorskoj, pred desetak dana.

U ime Hrvatske zajednice županija, sastanak je danas predvodio Potpredsjednik Hrvatske zajednice županija, župan Varaždinske županije, Predrag Štromar a osim tema specifično vezanih uz 7 županija Središnje i Istočne Hrvatske kao važnu temu istaknuo je uspostavu i rad vodstva Centara za gospodarenje otpadom kao ključnog tijela koje i u ovoj najranijoj fazi uspostave centra, fazi pripreme dokumentacije ima izazovan i zahtjevan posao te važnost komunikacije uprave s Fondom i Ministarstvom. ‘Naglasio bih važnost dobre komunikacije svih zainteresiranih strana – županija, Fonda, Ministarstva i naravno, Centara za gospodarenje otpadom te pripadajućih gradova i općina na tehničkoj razini. Rokovi su kratki i zahtjevi veliki a posla na našoj razini je također puno. U zadnje vrijeme očito je da su svi shvatili da imamo zajednički cilj i zahvaljujem na promjenama koje su se dogodile i kolegama županima ali i kolegama, našim sugovornicima, u Fondu. Očito je da, kad bi se županije ukinule, ni Ministarstvo ne bi imalo partnera i tijelo za komunikaciju i provedbu ovakvih projekata, i to je još jedan razlog više za postojanje županija’: naglasio je župan Štromar.

Od ostalih tema s dnevnog reda sastanka ističemo pitanja vezana uz razvrstavanje na mjestu nastanka kao specifičnu obavezu gradova i općina na kojoj se osobito inzistira od novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Razgovaralo se i o zakonskoj regulativi vezanoj uz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom ali i specifičnim izazovima pojedinih centara za gospodarenje otpadom.

U zaključku sastanka ministar Zmajlović je istaknuo važnost dobre komunikacije svih dionika s osobitom naglaskom na redovnu komunikaciju na tehničkoj razini između Centara i Fonda. Rokovi su kratki i zahtjevi veliki, no činjenica je da samo partnerskim odnosom svih dionika imamo šanse osigurati građanima Hrvatske sustav gospodarenja otpadom kakav zaslužuju i to do konca 2018.

Sudionici sastanka:

PREDRAG ŠTROMAR, župan Varaždinske županije i potpredsjednik Hrvatske zajednice županija,
ALOJZ TOMAŠEVIĆ, župan Požeško-slavonske županije,
ANĐELKO FEREK-JAMBREK, zamjenik župana Krapinsko-zagorske županije,
NEVEN ALIĆ, zamjenik župana Bjelovarsko-bilogorske županije,
MILAN KOLIĆ, župan Ličko-senjske županije,
GORAN PAUK, župan Šibensko-kninske županije,
DARKO KOREN, župan Koprivničko-križevačke županije,
IVAN BANJAVČIĆ, zamjenik župana Karlovačke županije,
ANTE ŠOŠIĆ, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije,
VLADO ŽIGROVIĆ, direktor ŽCGO Zagrebačke županije,
ZDRAVKO MARČETIĆ, direktor CGO Karlovačke županije,
STIPE MUDROVČIĆ, ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno uređenje Ličko-senjske županije,
MLADEN JOZINOVIĆ, direktor RCGO PIŠKORNICA d.o.o,
VLADIMIR SMOLČIĆ, direktor EKO SUSTAV d.o.o. za gospodarenje otpadom, Vukovarsko-srijemske županije,
TOMISLAV ŠUTA, direktor CGO Lećevica d.o.o,
EDO ČANDRLIĆ, tehnički direktor Ekoplus d.o.o.,
MELITA PAVLEK, Tajnica Zajednice
MARTIN MAROLIN, direktor tvrtke EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom,
DANIJELA LOVOKOVIĆ, pročelnica UO za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode OBŽ,
KORALJKA VAHTAR JURKOVIĆ, pročelnica UO za prostorno planiranje, zaštitu okoliša PGŽ,
JOSIP GRGIĆ, direktor Centra za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije,
SANJA BOŠNJAK, zamjenica župana Virovitičko-podravske županije,
VLADIMIR ŠUŠAK, savjetnik direktora Centra za gospodarenje otpadom Virovitičko-podravske županije