U sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji do sada ishođene tri građevinske dozvole

20. lipnja 2022.

Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, osim samog Centra u općini Lećevica, uključuje i izgradnju šest pretovarnih stanica PS Zagvozd, PS Sinj, PS Split, PS Brač, PS Hvar i PS Vis. Riječ je o građevinama za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, odnosno u Centar za gospodarenje otpadom.

Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg Centra prijevoznim sredstvima velike zapremnine od čak 55m3 značajno će se smanjiti troškovi, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U sklopu projekta izgradnje CGO-a u SDŽ do sada su ishođene građevinske dozvole za izgradnju tri pretovarne stanicePS Zagvozd u kolovozu 2021. godine, PS Sinj u ožujku te PS Brač u travnju 2022. godine. Osim toga, predan je zahtjev za ishođenje građevinske dozvole za Pretovarnu stanicu Split, kao i elaborat zaštite okoliša za Pretovarnu stancu Hvar.

Danas se, naime, otpad sakupljen u jedinicama lokalne samouprave odlaže na odlagališta otpada koja će puštanjem u rad Centra biti zatvorena i sanirana, a sav prikupljeni otpad će se odvoziti u Centar – ili izravno putem komunalnih poduzeća iz obližnjih jedinica lokalne samouprave ili vozilima koje pripadaju Centru iz pretovarnih stanica. U praksi to znači da će specijalna komunalna vozila sakupljeni miješani komunalni otpad, glomazni otpad i biorazgradivi otpad dovoziti u najbližu pretovarnu stanicu, gdje će se biti pretovaren u vozila velikog kapaciteta koji će ga morskim i kopnenim putem prevesti u Centar.

Miješani komunalni otpad preko nadzemne pretovarne rampe pretovarivat će se u poluprikolicu velike zapremnine u kojoj će se, prije odvoza, sabijati radi smanjenja zapremnine, dok će se glomazni otpad i biorazgradivi otpad strojno usitnjavati, zasebno privremeno skladišti te u konačnici također prevoziti u CGO – prvi na odlaganje, a drugi na kompostiranje.

Više informacija o ulozi pretovarnih stanica u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom pročitajte na poveznici.

Objavljeno: 20. lipnja 2022.