Ishođena građevinska dozvola za pretovarnu stanicu Sinj

11. travnja 2022.

Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, ispostava Sinj, izdao je građevinsku dozvolu za građenje infrastrukture namjene za gospodarenje otpadom – pretovarne stanice Sinj. PS Sinj će se nalaziti u gospodarskoj zoni Kukuzovac, na sjeverozapadnom rubu odlagališta otpada Mojanka, oko 2,5 km udaljenog od grada Sinja.

U lancu gospodarenja otpadom, PS Sinj će služiti kao međupostaja između otpada sakupljenog na lokacijama Sinjske krajine i njegovog krajnjeg odredišta, odnosno Centra za gospodarenje otpadom u općini Lećevica. Time će pretovarna stanica Sinj zamijeniti dosadašnja odlagališta otpada u Sinjskoj krajini, koja će biti sanirana te, s početkom rada Centra, i zatvorena.

Pretovarna stanica Sinj sastojat će se od: zaštićene jame za prihvat otpada iz komunalnih vozila s nadstrešnicom, trakastog transportera sa pogonskim sklopom, prilaznog puta koji je poveznica s javnim pristupom (javnom cestom), cestovne infrastrukture unutar pretovarne stanice s manipulativnom površinom za pretovarnu opremu i parkirališta za vozila, vage za teretna vozila, kontejnera za osoblje i kontrolu te za opremu i glomazni otpad. Cijeli će prostor PS Sinj biti ograđen ogradom visine 2,0 m, u sklopu koje će biti implementiran sustav video nadzora.

Sredinom prošle godine građevinska dozvola ishođena je i za PS Zagvozd pa su tako sada ostvareni preduvjeti za gradnju dviju od ukupno šest pretovarnih stanica koje će biti izgrađene u sklopu projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Izgradnjom pretovarnih stanica te prijevozom otpada od njih do budućeg Centra prijevoznim sredstvima velike zapremnine od čak 55m3 značajno će se smanjiti troškovi, a povećati učinkovitost u sustavu gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Više informacija o ulozi pretovarnih stanica u sustavu gospodarenja otpadom pročitajte na poveznici.

Objavljeno: 11. travnja 2022.