Predstavljanje Centra za gospodarenje otpadom u SDŽ na tribini “Nula otpada”

14. travnja 2016.

U sklopu ovogodišnjeg “Vidik festa” održana je tribina “Nula otpada” na kojoj je u svojstvu predavača, Josip Katalinić, Mostov saborski zastupnik, održao prezentaciju o ekološkom sustavu gospodarenja otpadom. Vlatka Lucijanić-Justić, voditeljica Odjela za razvoj i investicije Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o. kratko je predstavila projekt Centra kao važne sastavnice cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u SDŽ. “U Splitsko-dalmatinskoj županiji pripremljen je projekt uspostave cjelovitog i održivog gospodarenja otpadom koji se zasniva na primjeni hijerarhije gospodarenja otpadom čiji je smisao maksimiziranje količine otpada odvojene u primarnoj selekciji, a time i smanjenje količine koja preostaje za zbrinjavanje. Centar za gospodarenje otpadom kao sastavni dio toga sustava, bavit će se onim dijelom otpada koji preostane nakon svih prethodnih aktivnosti odvajanja na mjestu nastanka odnosno onim koji je odbačen u “crnu kantu” kako ne bi neiskorišten završio na odlagalištima. Mehaničkom obradom otpada izdvojit će se vrijedni sastojci otpada – papir, metal, plastika, staklo – za recikliranje, dok će se preostali dio otpada uputiti na termičku obradu IZVAN Centra”, istaknula je Lucijanić – Justić.