Pretovarne stanice u sklopu ŽCGO

15. prosinca 2016.

Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar, Vis

Elaborati zaštite okoliša

NaslovPreuzmi/Link
TD br BRA 05-267-rev 3
Td br HVA 05-266 rev 3
Td br SINJ 05-268-rev 3
Td br SPL 05-271-rev 3
Td br VIS 05-269-rev 4
Td br ZAG 05-270-rev 3

 

Rješenja MZOIP-a

NaslovPreuzmi/Link
21122015 rješenje ministarstva od 18 prosinca 2015 godine 1
21122015 rješenje ministarstva od 18 prosinca 2015 godine 2
21122015 rješenje ministarstva od 18 prosinca 2015 godine 3
21122015 rješenje ministarstva od 18 prosinca 2015 godine 4
21122015 rjesenje ministarstva od 18 prosinca 2015 godine 5
21122015 rješenje ministarstva od 18 prosinca 2015 godine 6

 

Lokacijske dozvole

NaslovPreuzmi/Link
Lokacijska dozvola PS Split
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole PS Vis
Lokacijska dozvola PS Brač
Izmjena i dopuna lokacijske dozvole PS Sinj
Lokacijska dozvola PS Sinj
Lokacijska dozvola PS Stari Grad
Lokacijska dozvola PS Zagvozd
Produženje važenja lokacijske dozvole PS Sinj

 

Ugovori o pravu građenja

NaslovPreuzmi/Link
Ugovor o osnivanju i prenošenju prava građenja radi izgradnje PS Split
Ugovor o osnivanju prava građenja PS Brač
Ugovor o osnivanju prava građenja PS Sinj
Ugovor o osnivanju prava građenja PS Zagvozd