Stanovnici Splitsko-dalmatinske županije ne odvajaju otpad jer u blizini doma nemaju potrebne spremnike te vjeruju kako će s budućim CGO-om sustav gospodarenja otpadom u županiji biti bolji i učinkovitiji

20. studenoga 2020.

U sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji tvrtka REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. provela je istraživanje tržišta s ciljem utvrđivanja zadovoljstva stanovnika županije uslugom gospodarenja otpadom te njihovim navikama vezanim za odvajanje otpada. Istraživanje je provedeno na uzorku od 400 ispitanika starijih od 18 godina (52% žena i 48% muškaraca) s prebivalištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Prema rezultatima istraživanja, ispitanici su prosječno (ocjena 3,2) zadovoljni komunalnom uslugom gospodarenja otpadom. Njih 58,1% reklo je da odvaja otpad, i to većinom papir i plastiku te staklo. Najviše otpad odvajaju visokoobrazovani te ispitanici iz Splita, dok najmanje otpad odvajaju stanovnici Zagore (41%).

Najvažniji razlog neodvajanja otpada je nepostojanje mjesta gdje se otpad može odložiti u blizini mjesta stanovanja i to kod čak 73,1% onih koji ne odvajaju otpad, dok njih 28,6% vjeruje da nema smisla odvajati otpad, jer ga „komunalci“ u konačnici ionako pomiješaju. Dio ispitanika nema prostora u kućanstvu za dodatne kante (17,3%), a 3,4% nema vremena za odvajanje otpada.

Gotovo 90% ispitanika na odvajanje bi potaknuli spremnici na kućnom pragu ili u neposrednoj blizini doma. Više informacija o tome kako pravilno odvojiti otpad motiviralo bi 34,1% ispitanika, a kažnjavanje za neodvajanje otpada potaknulo bi 38% stanovnika županije na odvajanje otpada. 33,8% ispitanika dobar model prepoznalo je u obračunu mjesečnih računa prema količini predanog neodvojenog otpada, a samo 2% njih ništa ne bi moglo motivirati na odvajanje otpada.

Za Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji čula je većina ispitanika (58,2%), najviše onih stariji od 60 godina (72%). I dok je 42% ispitanika na pitanje financiranja izgradnje Centra odgovorilo da ga financira Europska unija, čak 36,7% njih nije znalo ili nije bilo sigurno u izvore financiranja.

Percepcija uloge novog Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom velikim je dijelom pozitivna – čak 64,2% ispitanika smatra da će biti bolji i učinkovitiji, a 60% stanovnika u potpunosti se slaže s tvrdnjom da je edukacija građana o cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom važna za budući rad Centra.

Više od polovice ispitanika (52,3%) najvišom je ocjenom na ljestvici od 1 do 5 ocijenilo svoju zabrinutost količinom otpada koja se proizvodi u Splitsko-dalmatinskoj županiji, osobito za vrijeme trajanja turističke sezone. Ukupna je prosječna ocjena zabrinutosti količinom otpada 4,2, a pritom su najzabrinutiji  građani Splita (4,4) i otoka (4,6).

Istraživanje je pokazalo i kako su stanovnici u velikoj mjeri svjesni važnosti odvajanja i pravilnog odlaganja otpada te željni dodatnih informacija i mogućnosti u vidu spremnika u blizini kućnog praga koje će im olakšati odvajanje. Pozitivni stavovi o Centru za gospodarenje otpadom sugeriraju da postoji osviještenost stanovnika Splitsko-dalmatinske županije o važnosti ove teme i podrške radu Centra.

Objavljeno: 20. studenog 2020.