Odbijena žalba u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

20. studenoga 2020.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbila je žalbu tvrtke Inovateh d.o.o. na Dokumentaciju o nabavi u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Kako je navedeno u Rješenju DKOM-a, ovo tijelo nije utvrdilo nezakonitosti u postupanju Naručitelja tvrtke REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. te je žalbeni navod Žalitelja ocijenio neosnovanim. Utvrđeno je i kako Žalitelj nema pravo na naknadu troškova žalbenog postupka.

Odbijanjem žalbe stvoreni su preduvjeti za nastavak predmetnog postupka javne nabave, o čemu će Naručitelj obavijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte putem sustava EOJN.

Tijek postupka javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji koji teče u skladu sa ZJN 2016. možete pratiti ovdje.