Izjavljena žalba u postupku javne nabave za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

29. listopada 2020.

Split, 29. listopada 2020. – Tvrtka REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je 28. listopada 2020. zaprimila Žalbu na dokumentaciju o nabavi za postupak javne nabave Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, čime je postupak ponovno obustavljen.

Žalitelj u svom žalbenom navodu, koji se odnosi na zadnju promjenu dokumentacije, navodi kako Naručitelj nije primjereno produljio rok za dostavu ponuda, odnosno da nije uzeo u obzir „moguće komplikacije u poslovanju banaka, ali i na općenito otežanu komunikaciju između pojedinih partnera koji sudjeluju u projektu iz različitih zemalja Europske unije te otežano kretanje i poslovanje unutar i između država koje su uslijed SARS-CoV-2 (COVID 19) proglasile pandemiju“.

Postupak javne nabave za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji pokrenut je 3. veljače 2020. i prvotno panirano otvaranje ponuda bilo je 1. travnja 2020.

U periodu od proteklih devet mjeseci Naručitelj – REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je zaprimio niz zahtjeva za produženje roka za dostavu ponuda te tri žalbe, od kojih su dvije odbijene, a jedna usvojena.

Zainteresirani gospodarski subjekti dostavili su ukupno šest zahtjeva za produženje roka za dostavu ponuda te su ukupno tražili produženje roka za više od 200 dana. U tri navrata Naručitelj je udovoljio zahtjevima te produžio rok za dostavu ponuda za mjesec i pol, dok je u jednom slučaju prije odgovora na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta postupak prekinut i produžen izjavljenom žalbom.

Zadnjim zahtjevima, zaprimljenima 21. i 22. listopada, za produženje roka za dodatnih 30 dana Naručitelj nije udovoljio, nakon čega je zaprimio novu žalbu.

Pored već prethodno zatraženih i uvaženih zahtjeva za produljenjem roka zbog problema prouzrokovanih virusom SARS-CoV-2 (COVID 19), ključni argument recentnih zahtjeva zainteresiranih gospodarskih subjekata da se produži rok za dostavu ponuda bio je „nemogućnosti pravodobnog ishođenja bankovne garancije zbog prilagođenog rada banaka pandemijskim uvjetima“.

Iz tog je razloga Naručitelj –  REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. provjerio navode gospodarskih subjekata te utvrdio da se ishođenje bankarskih garancija u Europskoj uniji u uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 odvija bez razlike u odnosu na razdoblje proje proglašenja pandemije, zbog čega nije mogao udovoljiti zahtjevu zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Ulaganjem Žalbe svi zainteresirani gospodarski subjekti ipak će dobiti produžetak za dostavu ponuda, dok se postupak ne riješi pred Državnom komisijom za kontrolu javne nabave.