Projekt Lećevica ubacujemo u ‘petu brzinu’, neću dopustiti zlonamjerne opstrukcije projekta

4. listopada 2017.

Cijeli projekt nadgledat će EU, a sve kontruktivne prijedloge ekoloških udruga ćemo poštivati

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja krajem rujna izdalo je lokacijsku dozvolu za Centar za gospodarenje otpadom Lećevica. Tako je Splitsko-dalmatinska županija na korak je bliže uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, a prvenstveno zatvaranju 15 neusklađenih odlagališta koja već više desetljeća onečišćuju zrak, tlo i pitke vode i time ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliša.

Ishođenjem lokacijske dozvole stekli su se uvjeti za prijelaz u iduću fazu projekta koja vodi raspisivanju natječaja za pružanje tehničke pomoći, nadzor radova te izgradnju centra i šest pretovarnih stanica te drugih dijelova projekta.

Izgradnja Centra je planirana u 14 faza, a gradilište može krenuti tek po izdavanju građevinske dozvole za svaku fazu.

Neke ekološke udruge i dalje se protive izgradnji ovog Centra jer bi se time, po njihovim riječima, ugrozio čak i sam izvor rijeke Jadro koji pitkom vodom snabdijeva Split i okolicu.

Iz Ministarstva uvjeravaju da je budući Centar je najsuvremenije postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada, u čijem sastavu je planirana i izgradnja sortirnice i kompostane u svrhu izdvajanja sirovina korisnih za reciklažu. Također ističu da Izgradnjom i radom Centra neće se onečišćavati okoliš jer je dozvolama i rješenjima nadležnih tijela osigurana provedba mjera zaštite tla, zraka i voda: sve podloge će biti izvedene nepropusno, sve otpadne vode će se sakupljati i pročišćavati u uređaju za pročišćavanje otpadnih voda i koristiti za tehnološke potrebe centra i neće se ispuštati u podzemlje; velik dio energetskih potreba Centar će zadovoljavati korištenjem obnovljive sunčeve energije, a koristit će i sakupljenu kišnicu kako bi se štedjelo na potrošnji pitke vode, itd.

Za komentar izdavanja lokacijske dozvole upitali smo župana splitsko-dalmatinskog, Blaženka Bobana.

– To znači da smo zadnjih par mjeseci “ubacili u petu brzinu”. Predstoji nam sada raspisivanje međunarodnih natječaja i to natječaja za nadzor, natječaj za izvođenje radova i natječaj za tehničku potporu. Moram reći da prilikom slaganja tih natječaja najaktivnije će sudjelovati u kontroli kako resorno ministarstvo, tako i komisija EU. Ta će komisija na moje inzistiranje biti pratioc svih aktivnosti do trenutka dok to ne bude pušteno u pogon. Naravno, i kasnije će oni nadzirati, ali na taj način želim da to uistinu budu u okvirima najvećih ekoloških standarda koji su trenutno poznati u Europi.

Poslije raspisivanje spomenutih međunarodnih natječaja bit će izabrani izvođači, nadzor i osoba koja će biti tehnička potpora. Očekujemo da taj dio odradimo do jeseni 2018. i da tada počnu stvarni radovi. To je jako bitno jer je Karepovac došao do krajnjeg limita. Nije samo u pitanju Karepovac, riječ je i o 14 ilegalnih odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske županije koja su za te lokalne zajednice jako bitna. Nadam se da će se ova problematika sada rješavati užurbanom dinamikom.

Župan se potom osvrnuo na prijeteće penale od strane EU zbog nepoštivanja zadanih rokova.

– Penali nam zaista prijete od 1. siječnja 2019. godine. Ako radove zaista uspijemo pokrenuti na jesen 2018. onda ćemo imati veliki manevarski prostor prema EK da nam neki način progledaju kroz prste za razbolje od nekoliko mjeseci po pitanju mogućih penala.

Župan ste koji je već na početku mandata pokazao veću dozu inicijative nego je to bio slučaj do sada. Je li kašnjenje Lećevice rezultat loše administracije zadnjih godina?

– Kašnjenje je rezultat niza loših poteza. Među ostalim, neki od poteza mogli bi se nazivati opstrukcijom od strane Ministarstva. Međutim bilo je tu i neadekvatnih sjedanja sa zainteresiranom javnošću, a to su ekološke udruge. S njima ću sjesti, ali ću dati do znanja da što se tiče ekoloških udruga, sve njihove kvalitetne inicijative koje idu u smjeru poboljšanja, a prihvaća ih EU struka, apsolutno ću podržavati. Međutim, bude li prosvjeda samo u cilju opstruiranja jednog projekta čija nerealiziranost danas guši grad Split i drugih 14 lokacija i gradova, neću dopustiti takve manipulacije. Sve ono što će ići u korist standarda ekološke zaštite, bilo rijeka, vodotokova, krajobraza, mora ili čega god, bit će prihvatljivo, nakon što valorizira Europska komisija koja je napravila niz takvih projekata s najvećih standardima.

Hoće li promet zbog odvoza otpada na takvu dislociranu lokaciju biti zagušeniji nego sada?

– U početku će vjerojatno biti vrijeme prilagodbe. Centar Lećevica će vjerojatno biti prije gotov nego “moj” krucijalni projekt, a to je tunel kroz Kozjak. Rješavanjem problema tunela Kozjaka apsolutno ćemo rasteretiti prometne probleme, a s druge strane ćemo skratili i uštedjeli na samom odvozu komunalnog otpada po jednom kamionu oko 30 kilometara. Da ne govorim o drugim benefitima tunela.

Prošli tjedan održan je prosvjed protiv projekta termoelektrane Peruća, ispred hotela Cornaro. Jedan od prosvjednika rekao da je bi se izgradnjom Lećevice trajno onečistio izvor Jadra?

– Provedeno je 17 istraživanja. Radila su se i istraživanja na visokim vodama, pa su se opet pokazala urednim. Unatoč svim tim istraživanjima, planiran je projekt koji je vodonepropustan. Inače, poznato mi je tko je organizirao prosvjed pred Cornarom, a isto tako poznato mi je tko je bio sponzor energetskog foruma koji se paralelno odvijao u hotelu.

Na koga ciljate?

– To je vrlo lako provjerljivo, pogledajte samo službene materijale samog energetskog foruma.

Ovog ljeta gorjela su odlagališta otpada kod Starog Grada na Hvaru, situacija je loša na Šolti itd. Kako će se riješiti problem otpada na otocima, uključuje li Lećevica zatvaranje ovih ilegalnih deponija?

– Apsolutno, oba spomenuta su među spomenutih 14 divljih odlagališta. Sve sam s tim rekao.

Izvor: dalmacijadanas.hr