Lećevica ide dalje uz moto “bolje ikada nego nikada”

4. listopada 2017.

Ishođenje lokacijske dozvole važan je korak u realizaciji ovog projekta

Link za preuzimanje: PDF