Priopćenje za medije ZAPOČEO POSTUPAK JAVNE NABAVE – PRETHODNO SAVJETOVANJE ZA TEHNIČKU POMOĆ ZA ŽCGO U LEĆEVICI

21. veljače 2018.

Regionalni centar čistog okoliša u postupku javne nabave provodi od 21. do 28. veljače 2018. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za tehničku pomoć pri realizaciji izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici i šest pretovarnih stanica (Split, Sinj, Zagvozd, Brač, Hvar i Vis) na području Splitsko-dalmatinske županije.
To je prvo u nizu savjetovanja koja se provode sukladno Zakonu o javnoj nabavi u periodu prije raspisivanja međunarodnog javnog natječaja. Tako će nakon tehničkog, uslijediti i prethodna savjetovanja za radove, nadzor i odnose s javnošću (PR). Naime, Člankom 198. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/2016.) propisano je da je javni naručitelj prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave za posao velike vrijednosti obvezan provesti savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
S obzirom da je Centar za gospodarenje otpadom projekt od iznimnog javnog interesa vrijedan 72 milijuna eura, kojega u 72-postotnom iznosu financija Europska unija, 18% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 10% Splitsko-dalmatinska županija, nositelj projekta, Regionalni centar čistog okoliša dužan je poštovati zakonske procedure i sve postupke vezane uz natječaje za odabir najboljeg ponuđača, provoditi javno, transparentno i u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Istodobno, svi postupci bit će strogo kontrolirani, redovito praćeni i rađeni uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Fonda za zaštitu okoliša i predstavnika Europske komisije – JASPERS.
Uvjeti za realizaciju ove faze projekta stekli su se izradom kompletne dokumentacije za javnu nabavu, a prije toga i dobivanjem lokacijske dozvole koju je za CGO u Lećevici izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u rujnu 2017. godine i to nakon niza provedenih upravnih postupaka, ishođenja mnogobrojnih dokumenata i nepotrebnih zastoja tijekom posljednjih nekoliko godina. Izgradnjom CGO u Lećevici steći će se uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom te konačno zatvaranje 15 neusklađenih i za ljude i okoliš opasnih odlagališta otpada na području Splitsko-dalmatinske Županije, poput splitskog Karepovca i Mojanki kod Sinja.

Za više informacija, posjetite poveznice:

Prethodno savjetovanje – Centar za gospodarenje otpadom

Prethodno savjetovanje -Pretovarne stanice