CGO u Splitsko-dalmatinskoj županiji uvršten na Listu strateških projekata RH

19. ožujka 2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta uvrstilo je projekt izgradnje “Centra za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije” na Listu strateških projekata Republike Hrvatske. Za voditeljicu Operativne skupine za pripremu i provedbu projekta imenovana je Anamarija Matak, pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike.

72 milijuna eura vrijedan projekt CGO od iznimnog je javnog interesa za Splitsko-dalmatinsku županiju za čiju se izgradnju planira koristiti 72% sredstava Europske unije, 18% Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te 10% Splitsko-dalmatinske županije. Izgradnjom CGO omogućit će se ostvarenje ciljeva zadanih Planom gospodarenja otpadom RH, a zadovoljit će potrebe oko 455.000 stanovnika i oko 2 milijuna turista godišnje u 55 gradova i općina SDŽ na način kako ga definiraju zakonski, strateški i planski dokumenti RH. Nadalje, stvorit će se uvjeti za otvaranje ne samo oko 80 novih radnih mjesta na lokacijama budućeg CGO te pretovarnih stanica na kopnu i otocima (Hvar, Brač, Vis, Zagvozd, Sinj, Split), već i osztalih “zelenih” radnih mjesta u području gospodarenja otpadom te za sanaciju i zatvaranje čak 15 neusklađenih odlagališta otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sve navedeno treba pridonijeti poboljšanju standarda života stanovništva SDŽ i njenih gostiju.

Tijekom pripreme projekta izrađeno je preko 80 dokumenata i provedeno više desetaka administrativnih procedura za što je katkada utrošeno puno više vremena od predviđenoga. Proglašenje projekta strateškim omogućit će brže rješavanje preostalih postupaka u idućim fazama provedbe projekta pri nadležnim tijelima, kao što su rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na Hvaru i Visu, upravnih sporova pokrenutih od strane Udruge Sunce, Udruge Keks i Općine Unešić protiv Rješenja Ministarstva zaštite okoliša i energetike, što zajedno s naporima Investitora, Regionalnog centra čistog okoliša d.o.o., treba rezultirati puštanjem u rad CGO tijekom 2021. godine.