Otvorene ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti za Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

7. prosinca 2020.

Split, 7. prosinca 2020.: Tvrtka REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. otvorila je ponude pristigle u postupku javne nabave velike vrijednosti za projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Ukupno su zaprimljene četiri ponude i to:

  • zajednice ponuditelja STRABAG d.o.o. i STRABAG Umwelttechnik GmbH u iznosu od 506.420.540,59 kuna bez PDV-a
  • tvrtke Kostak, komunalno in gradbeno podjetje d.d. u iznosu od 643.972.070,00 kuna bez PDV-a
  • tvrtke CONTROL PROCESS SPÓŁKA AKCYJNA u iznosu od 486.790.000,00 kuna bez PDV-a te
  • zajednice ponuditelja GH Holding d.o.o., VGP DRAVA Ptuj d.o.o i KAMGRAD d.o.o. u iznosu od 784.013.695,61 kuna bez PDV-a.

Veseli nas što smo, nakon punih 10 mjeseci od pokretanja postupka, napokon otvorili ponude za predmet nabave Projektiranje i građenje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Očekivano,  vrijednosti svih pristiglih ponuda bez PDV-a su više od procijenjene vrijednosti nabave, koja je još 2015. godine definirana na 330.143.215,00 HRK bez PDV-a. Razlog tome možemo pronaći u kontinuiranom povećanju cijena građevinskih radova, koja prema nekim procjenama iznosi oko 0,5% na mjesečnoj razini. Stoga ćemo odmah pristupiti razgovorima s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kako bismo osigurali dodatno sufinanciranje od strane Europske unije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost“ , izjavila je Vlatka Lucijanić – Justić, Privremena upraviteljica tvrtke REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Nakon otvaranja ponuda slijedi postupak pregleda i ocjene ponuda, koji će trajati oko 60 dana, nakon čega će biti donesena odluka o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude. Ako ne bude žalbe na odabir, potpisivanje ugovora s odabranim izvođačem očekuje se u proljeće 2021.

Osim samog Centra za gospodarenje otpadom, Projekt Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji obuhvaća izgradnju šest pretovarnih stanica – Split, Sinj, Zagvozd, Hvar, Brač i Vis, nabavku potrebne opreme i prateće usluge. Kroz Projekt će se osigurati dio infrastrukture za gospodarenje otpadom koja je neophodna za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u županiji te će se ostvariti veliki korak naprijed u postavljanju temelja za održivo i sa zakonom usklađeno gospodarenje otpadom.

Ukupna vrijednost projekta je 611.419.690,00 kuna, dok su ukupni prihvatljivi troškovi: 454.129.208,00 kuna. U skladu s važećim Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.10.0001, Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji sufinancira se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (OP Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.) u visini od 71,0146199 % ukupno prihvatljivih troškova, odnosno 322.498.130,90 HRK. U financiranju sudjeluju još i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 86.218.156,28 kuna (18,9853801%) te Splitsko-dalmatinska županija sa 45.412.920,82 kuna (10%).