Kapacitet Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

28. siječnja 2021.

Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (Centar) jedan je od stupova uvođenja cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Kada Centar započne s radom (očekivano do kraja 2023. godine), sva će se odlagališta u županiji sanirati i zatvoriti te će se dnevno sakupljeni otpad morati prevesti u Centar. Otpad sakupljen u obližnjim jedinicama lokalne samouprave dovozit će  izravno u Centar ovlašteni sakupljači ili prijevoznici, dok će se otpad iz pretovarnih stanica Split, Sinj, Zagvozd, Hvar, Brač i Vis prevoziti vozilima koja pripadaju REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA d.o.o.

Kapaciteti u Centru za gospodarenje otpadom

Međutim, količina otpada koju će Centar moći zaprimati godišnje na obradu  nije neograničena. Kapaciteti postrojenja i građevina u Centru se  temelje na obvezi izdvajanja na mjestu nastanka najmanje 50% količine proizvedenog otpada za ponovnu uporabu i reciklažu do siječnja 2021., a 60% do 2023. godine,  čime se treba postići značajno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Kapaciteti postrojenja u Centru se izračunati Studijom izvedivosti iz studenoga 2018. godine tako da oni iznose: ukupno 109.973 tona godišnje za mehaničku obradu otpada, 45.778 tona godišnje za biološku obradu otpada, a ukupna površina za odlaganje obrađenog otpada u Centru iznosi  10 ha kroz 25 godina rada.

Navedeni kapaciteti  su konačni i obvezujući za tvrtku REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o u odnosu na sklopljeni Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2019. godine.

Što ograničen kapacitet postrojenja u Centru znači za jedinice lokalne samouprave?

U skladu s gore navedenim obvezama jedinica lokalne samouprave, za svaku jedinicu lokalne samouprave je izračunato kolika je maksimalna količina miješanog komunalnog otpada koja može nastati kada se primijene propisane stope izdvajanja otpada  za ponovnu uporabu i recikliranje. Upravo ta maksimalno izračunata godišnja količina otpada iz  svih jedinica lokalne samouprave predstavlja  godišnju prihvatljivu količinu miješanog komunalnog za obradu u Centru.

Otpad će se u Centar dovoziti ili izravno, iz obližnjih naselja, ili iz udaljenih krajeva nakon pretovara u pretovarnim stanicama (PS). S obzirom na to da je izračunata maksimalna količina miješanog komunalnog otpada koja će nastajati u JLS nakon propisanog odvajanja otpada na mjestu nastanka, jasno je definiran i godišnji kapacitet svake PS u tonama godišnje.

Količine otpada će se  utvrđivati vaganjem: na pretovarnoj stanici i  samom Centru za gospodarenje otpadom. Usluge obrade otpada u Centru za gospodarenje otpadom (bio otpad dovezen izravno ili preko PS) obračunavat će se prema zaprimljenoj količini, u kunama po toni. Stoga  je za jedinice lokalne samouprave neophodno važno da, do otvaranja Centra za gospodarenje otpadom, postignu zakonom propisanu stopu izdvajanja otpada, ali i stoga što su kapaciteti postrojenja konačni i obvezujući.

Definirani kapaciteti pretovarnih stanica su:

  • PS Split (Split, Kaštela, Solin, Dugopolje, Podstrana i Klis): 49.088 t/godišnje
  • PS Sinj (Sinj, Hrvace, Dicmo, Trilj, Orok, Vrlika): 14.221 t/godišnje
  • PS Zagvozd (Imotski, Vrgorac, Baška voda, Tučepi, Makarska, Podgora, Brela, Cista Provo, Lovreć, Lokvičići, Proložac, Podbablje, Zmijavci, Runovići, Zagvozd): 10.833 t/godišnje
  • PS Brač (Pučušća, Nerežišća, Selca, Bol, Sutivan, Postira, Milna, Supetar): 3.739 t/godišnje
  • PS Vis (Vis, Komiža): 1.367 t/godišnje
  • PS Hvar: Stari Grad, Gvar, Jelsa, Sućuraj): 4.336 t/godišnje

Pregled prihvatljivih količina miješanog komunalnog otpada po JLS:

Navedene količine miješanog komunalnog otpada izračunate su u skladu s Planom gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. te je za uspješan rad CGO-a ključno da JLS čim prije uspostave primarnu selekciju na svojim područjima, kako ne bi došlo do nastanka prekomjerne količine MKO, koja se neće moći obraditi u Centru.

Objavljeno: 28. siječnja 2021.