Odluka Općine Lećevica nema utjecaja na daljnji tijek projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

30. rujna 2020.

S ciljem točnog i pravovremenog informiranja, ovim putem obavještavamo javnost kako Odluka Općinskog vijeća Općine Lećevica od 15. rujna 2020. godine (KLASA:351-01/17-01/01, URBROJ: 2134/03-02/01-20-15) nema utjecaja na daljnji tijek projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

U skladu s čl. 83. st (3) i (4) Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), centar za gospodarenje otpadom je građevina za gospodarenje otpadom od državnog i županijskog značaja, a prema st. (6) istog Članka lokacija građevina iz stavka (3) i (4) je planirana u Prostornom planu Splitsko-dalmatinske županije i u Prostornom planu uređenja Općine Lećevica.

Djelatnost i poslove vezane za centar za gospodarenje otpadom obavlja trgovačko društvo u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije, REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. Za projekt Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji izrađena je Studija izvedivosti kojom su utvrđene tehnologije obrade otpada i kapaciteti postrojenja u skladu sa Zakonom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17).  REGIONALNI  CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. je 25. siječnja 2019. sklopio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova i 24. lipnja 2020. Ugovor o sufinanciranju EU projekta temeljem kojih su osigurana i sredstva za otkup čestica u privatnom vlasništvu (oko 10 ha) u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka, za čestice za koje je utvrđeno da se nalaze na području obuhvata zahvata. Dodatno, u veljači 2019. sklopljen je i Ugovor o darovanju  zemljišta između Ministarstva državne imovine i Splitsko-dalmatinske županije (oko 15 ha).

Iz svega navedenoga je evidentno da:

  1. u skladu sa Zakonom i  prostorno-planskom dokumentacijom ne postoji nadležnost Općine Lećevica i Općinskog vijeća nad aktivnostima izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koji je planiran na lokaciji u Kladnjicama (Općina Lećevica),
  2. Općina Lećevica i Općinsko vijeće nisu nadležni za rješavanje pitanja  kapaciteta postrojenja, tehnologije obrade te smještaja i skladištenja goriva iz otpada
  3. Općina Lećevica i Općinsko vijeće nisu nadležni za rješavanje pitanja  otkupa zemljišta u privatnom vlasništvu.

Predmetni Okvirni sporazum koji se spominje u navedenoj Odluci, prema izjavama predstavnika Županije tiče se drugih prava i odnosa i predmet je dijaloga između Općine Lećevica i Splitsko-dalmatinske županije.

Samim time, Odluka Općinskog vijeća od 15. rujna 2020. nije od utjecaja na status i realizaciju projekta Centar za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

 

Odluku Općinskog vijeća Općine Lećevica možete pročitati na poveznici.