ODLUKA O FINANCIRANJU CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

4. siječnja 2019.

ODOBRENA SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Odlukom ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića o financiranju projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Kladnjicama, Općina Lećevica, Regionalnom centru čistog okoliša d.o.o. je, kao uspješnom prijavitelju, odobreno 322.498.130,90 kuna odnosno cca 72 % prihvatljivih projektnih troškova, što predstavlja udio Europske unije u sufinanciranju ukupnih prihvatljivih troškova. Sredstva su odobrena 31. prosinca 2018. godine u Postupku izravne dodjele bespovratnih sredstava, a u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6.1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta.

U odluci se navodi kako su za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta iz Kohezijskog fonda, planirana sredstva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Za provedbu projekta Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Regionalni centar čistog okoliša d.o.o., potpisat će u roku od 45 dana Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Radi se o projektu od državnog značaja koji je uvršten u Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine, a u sufinanciranju njegove izgradnje sudjeluju Europska unija, Fond za zaštitu okoliša i Splitsko-dalmatinska županija. Ukupna vrijednost gradnje Centra za gospodarenje otpadom i 6 pretovarnih stanica u Splitsko-dalmatinskoj županiji iznosi 454.129.208 kuna (dakle bez troškova pripreme projekta i tzv. „neprihvatljivih“ troškova).

Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom zajedno sa šest pretovarnih stanica, zajedno sa svim  aktivnostima na odvajanju otpada na mjestu nastanka koje moraju provoditi gradovi i općine,  omogućit će potpunu uspostavu cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji uz primjenu  najsuvremenijih prinicipa zaštite okoliša i ljudskog zdravlja na korist stanovništva Splitsko-dalmatinske županije i njenih posjetitelja.  Time će se ispuniti  strateški  i planski ciljevi Republike Hrvatske, a jednako tako i obveze Republike Hrvatske iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom.

Dokument – Odluka o financiranju