Dodijeljena bespovratna sredstva za realizaciju projekta

25. siječnja 2019.

 

Split, 25. siječnja 2019. godine

                            P R I O P Ć E NJ E

 

REGIONALNOM CENTRU ČISTOG OKOLIŠA DODIJELJENA BESPOVRATNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI

Današnjim potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. za financiranje projekta Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji u Kladnjicama, Općina Lećevica (Projekt),  ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova 454.129.208 kuna, stvoreni su uvjeti za realizaciju toga Projekta  koji pored Centra za gospodarenje otpadom (CGO) uključuje i šest pretovarnih stanica (PS). Ugovor su u ime Ministarstva zaštite okoliša i energetike potpisali ministar Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i privremena upraviteljica tvrtke Regionalni centar čistog okoliša d.o.o. kao Korisnika bespovratnih sredstava, Vlatka Lucijanić-Justić.

U  sufinanciranju prihvatljivih troškova Projekta  pored Europske unije (71%)  sudjeluju i domaći Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (19%) i Splitsko-dalmatinska županija (10%).

Prihvatljivi troškovi su izravno vezani uz uspostavu dijela cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Splitsko-dalmatinske županije, a glavne projektne aktivnosti obuhvaćaju:

  1. 1. Projektiranje i građenje CGO-a;
  2. Građenje 6 pretovarnih stanica;
  3. Stručni nadzor gradnje CGO-a i 6 pretovarnih stanica;
  4. Nabava pokretne opreme za CGO;
  5. Tehnička pomoć i upravljanje projektom;
  6. Vođenje odnosa s javnošću na području informiranja, komunikacije i vidljivosti projekta;
  7. Kupnja zemljišta na lokaciji CGO-a.

 

Realizacijom ovog Projekta za potrebe cijele županije i uključivanjem svih jedinica lokalne samouprave u obvezni cjeloviti sustav gospodarenja otpadom, stvorit će se uvjeti za sanaciju i zatvaranje svih 15 neusklađenih odlagališta u Splitsko – dalmatinskoj županiji među kojima su najveći Karepovac, Mojanka i Kozjačić. 

Time će se ispuniti strateški i planski ciljevi Republike Hrvatske, a jednako tako i obveze Republike Hrvatske iz Pristupnog ugovora s Europskom unijom.

Početak redovnog rada Projekta planira se polovicom 2022. godine.

 

Kontakt: Đeni Vuković – Stanišić, deni.vukovic@rcco.hr, 021/682-821.