Napredak aktivnosti na pretovarnim stanicama u sklopu projekta CGO u Splitsko-dalmatinskoj županiji

25. studenoga 2021.

Dana 12. studenog 2021. godine Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdalo je Rješenje u kojem je navedeno kako za namjeravani zahvat, odnosno izgradnju Pretovarne stanice Split u sklopu projekta izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji (CGO u SDŽ) nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Osim toga, riješeno je i da nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu.

Ista rješenja ranije su izdana za pretovarne stanice Sinj (11/2020), Brač (12/2020) i Zagvozd (02/2021).

Vezano uz PS Zagvozd, krajem listopada predstavnik investitora Hrvatskih cesta d.o.o. izvijestio je REGIONALNI CENTAR ČISTOG OKOLIŠA d.o.o. kako je za izgradnju Prometnog priključka od državne ceste D76 do PS Zagvozd uveden izvođač u posao.

Uz četiri navedene, u sklopu projekta izgradnje CGO u SDŽ izgradit će se i pretovarne stanice na Visu i Hvaru. Svih šest pretovarnih stanica koristit će se za privremeno skladištenje, pripremu i pretovar otpada namijenjenog prijevozu prema mjestu njegove oporabe ili zbrinjavanja, odnosno u centar za gospodarenje otpadom

Više informacija o ulozi pretovarnih stanica u uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji pročitajte na poveznici.

Objavljeno: 25. studenog 2021.