Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa

13. veljače 2015.

Javni poziv za neposredno sufinanciranje poticanja obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, projekata i programa u području zaštite okoliša i prirode – FZOEU
Predmet javnog poziva je dodjela sredstava pomoći za:

– Istraživačke i razvojne studije u području zaštite okoliša i prirode;

Programe
1. Edukacije o zaštiti okoliša i održivom razvoju u cilju podizanja svijesti javnosti o važnosti održivog razvoja,
2. Edukacije o jačanju svijesti javnosti o zaštiti biološke i krajobrazne raznolikosti,
3. Edukacije za poticanje izbjegavanja nastajanja otpada,
4. Edukacije za sprječavanje i smanjenje onečišćenja okoliša,
5. Edukacije i informiranja javnosti o gospodarenju otpadom; Projekte
1. Iskorištavanja vrijednih svojstava otpada,
2. Ponovne uporabe otpada.
Udio sufinanciranja Fonda po pojedinačnom zahtjevu i pojedinačnom ugovoru iznosi najviše do 100.000,00 kuna opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.
Fond će subvencionirati:
a) Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka, području jedinica regionalne samouprave indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka RH, te području jedinica lokalne samouprave indeksa razvijenosti manjim od 50% prosjeka RH; ukoliko se radi o programima, projektima, zahvatima i sličnim aktivnostima koje se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.
b) Do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, drugoj skupini jedinica regionalne samouprave indeksa razvijenosti između 75% – 100% prosjeka RH, te području jedinica lokalne samouprave indeksa razvijenosti između 75% – 100% prosjeka RH;

c) Do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se programi, projekti i druge slične aktivnosti provode, odnosno ukoliko se korisnici nalaze na područja navedenog pod točkama a. i b.

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/JAVNI%20POZIV%20ZA%20OBRAZOVNE,%20ISTRAZIVACKE,%20RAZVOJNE%20STUDIJE,%20PROJEKTE%20I%20PROGRAME2015.pdf